Lidé na MENDELU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

doc. Ing. Martin Fajman, Ph.D.
Identifikační číslo: 2824
Univerzitní e-mail: martin.fajman [at] mendelu.cz
 
Akademický pracovník - docent - Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)
Manažer projektu - Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)
 
Externí učitel - Institut celoživotního vzdělávání (MENDELU)

Kontakty     Výuka     Projekty     Publikace     
Stáže     Orgány     Vedené práce     Konference     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Bakalářská práce
Název práce:Technologie pěstování rychle rostoucích dřevin
Autor: Bc. Matěj Vodák
Pracoviště: Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)
Vedoucí práce: doc. Ing. Martin Fajman, Ph.D.
Oponent:Ing. et Ing. Petr Junga, Ph.D.
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:Čeština

Čeština        Angličtina

Název práce:Technologie pěstování rychle rostoucích dřevin
Abstrakt:Tato bakalářská práce se zabývá pěstovanými druhy rychle rostoucích dřevin a využívanou mechanizací pro jejich pěstování. Podrobně jsou zde popsány druhy topolů a vrb, rostoucí v České republice a ve světě. Menší část popisuje jejich klony, které se výhradně pěstují pro energetické účely. V druhé časti jsou rozvedeny způsoby, jak pěstovat rychle rostoucích dřeviny a popsaná používaná technologie, od přípravy půdy pro plantáže až po samotnou likvidaci. Jsou zde detailně popsané technické prostředky, využívané v jednotlivých fázích plantáže a postupy použití. Třetí částí je pokus o sestavení skupin mobilních energetických prostředků a jejich použití ve spojení s technickými prostředky v plantážích rychle rostoucích dřevin.
Klíčová slova:rychle rostoucí dřeviny, pěstování, technologie

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Závěrečná práceErrataPosudek vedoucíhoPosudek oponenta

Části práce s odloženým zveřejněním:

Zadání práce neomezeně

Pokud chcete získat přístup k částem práce s odloženým zveřejněním, kontaktujte uživatele doc. Ing. Martin Fajman, Ph.D..