Lidé na MENDELU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

doc. Ing. Martin Fajman, Ph.D.
Identifikační číslo: 2824
Univerzitní e-mail: martin.fajman [at] mendelu.cz
 
Akademický pracovník - docent - Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)
Manažer projektu - Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)
 
Externí učitel - Institut celoživotního vzdělávání (MENDELU)

Kontakty     Výuka     Projekty     Publikace     
Stáže     Orgány     Vedené práce     Konference     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Diplomová práce
Název práce:Sledování provozních parametrů vybrané bioplynové stanice
Autor: Ing. Jan Maštera
Pracoviště: Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)
Vedoucí práce: doc. Ing. Martin Fajman, Ph.D.
Oponent:doc. Ing. Jaroslav Ondráček, CSc.
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:Čeština

Čeština        Angličtina

Název práce:Sledování provozních parametrů vybrané bioplynové stanice
Abstrakt:Diplomová práce se zabývá využitím biomasy pro výrobu bioplynu. Jsou popsány technologie, které slouží pro výrobu bioplynu, jeho parametry a potřebné podmínky pro jeho vznik. Dále jsou popsány jednotlivá technologická zařízení, které se v zemědělských bioplynových stanicích používají. V praktické části se práce zaměřuje na sledování provozních parametrů zemědělské bioplynové stanice v Kožichovicích. Jsou zde popsány vstupní suroviny a provozní parametry, které jsou dále podrobeny rozboru a jejich následnému zhodnocení. V poslední části jsou rozebrány provozní parametry vybraného technologického prvku.
Právní doložka:Práce je v režimu utajení dle článku č. 3., směrnice 5/2013 Zveřejňování vysokoškolských závěrečných prací.
Klíčová slova:bioplynové stanice, anaerobní fermentace, bioplyn, kogenerace

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Posudek vedoucíhoPosudek oponenta

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Zadání práce neomezeně

Pokud chcete získat přístup k částem práce s odloženým zveřejněním, kontaktujte uživatele doc. Ing. Martin Fajman, Ph.D..