Lidé na MENDELU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

doc. Ing. Martin Fajman, Ph.D.
Identifikační číslo: 2824
Univerzitní e-mail: martin.fajman [at] mendelu.cz
 
Akademický pracovník - docent - Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)
Manažer projektu - Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)
 
Externí učitel - Institut celoživotního vzdělávání (MENDELU)

Kontakty     Výuka     Projekty     Publikace     
Stáže     Orgány     Vedené práce     Konference     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Diplomová práce
Název práce:Analýza využívání tepla z provozu bioplynové stanice
Autor: Ing. Martin Diviš
Pracoviště: Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)
Vedoucí práce: doc. Ing. Martin Fajman, Ph.D.
Oponent:Ing. Zdeněk Peksa, Ph.D.
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:Čeština

Čeština        Angličtina

Název práce:Analýza využívání tepla z provozu bioplynové stanice
Abstrakt:Diplomová práce se zaměřuje na kvantifikování maximálního možného množství využitelné tepelné energie z BPS u dvou různých typů odběratelů a popisem rizik a limitujících faktorů při dodávce tepelné energie do rozvodné sítě. Diplomová práce se zabývá materiálními a především energetickými toky v zemědělské bioplynové stanici v Hrotovicích se zaměřením na dodávku tepla do objektů typu základní školy, hotelu, administrativních budov a dalších komerčních provozoven. Práce se konkrétně zabývá měřením a vyhodnocením množství vyrobeného, požadovaného, přebytečného, nebo chybějícího tepla, v závislosti na chování dvou různých typů odběratelů. Zaměřuje se na určení nejzajímavějšího odběratele z pohledu výrobce tepelné energie a kvantifikování rozdílu mezi pozorovanými odběrateli.
Klíčová slova:management rozvodné sítě, bioplyn, bioplynová stanice, tepelná energie

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Závěrečná prácePosudek vedoucíhoPosudek oponenta

Části práce s odloženým zveřejněním:

Zadání práce neomezeně

Pokud chcete získat přístup k částem práce s odloženým zveřejněním, kontaktujte uživatele doc. Ing. Martin Fajman, Ph.D..