Lidé na MENDELU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

doc. Ing. Martin Fajman, Ph.D.
Identifikační číslo: 2824
Univerzitní e-mail: martin.fajman [at] mendelu.cz
 
Akademický pracovník - docent - Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)
Manažer projektu - Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)
 
Externí učitel - Institut celoživotního vzdělávání (MENDELU)

Kontakty     Výuka     Projekty     Publikace     
Stáže     Orgány     Vedené práce     Konference     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Bakalářská práce
Název práce:Ekonomický přínos pěstování japonských topolů pro rodinný rozpočet
Autor: Bc. Pavla Umlášková
Pracoviště: Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)
Vedoucí práce: doc. Ing. Martin Fajman, Ph.D.
Oponent:Ing. Josef Los, Ph.D.
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:Čeština

Čeština        Angličtina

Název práce:Ekonomický přínos pěstování japonských topolů pro rodinný rozpočet
Abstrakt:Tato bakalářská práce se zabývá problematikou japonského topolu, jakožto zástupce rychle rostoucích dřevin. V první části je popsána charakteristika na našem území pěstovaných klonů a produkce topolů ve světě i na území České republiky. Ve druhé části je rozebrána technologie pěstování od výběru stanoviště pro plantáž až po její likvidaci. Následující část je věnována ohodnocení nákladů na produkci dřeva pomocí finančních prostředků, které byly již v minulosti zaznamenány a odhadu budoucích výdajů, ke kterým doposud nedošlo. Dále odhadu výnosu ze sledované plantáže a navrhované varianty vytápění rodinného domu s užitím získaných výsledků. V závěrečné části jsou uvedeny způsoby využití vytěžené dřevní hmoty.
Klíčová slova:rychle rostoucí dřeviny, topol, vytápění domu, palivové dřevo

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Závěrečná prácePřílohy práceErrataPosudek vedoucíhoPosudek oponenta

Části práce s odloženým zveřejněním:

Zadání práce neomezeně

Pokud chcete získat přístup k částem práce s odloženým zveřejněním, kontaktujte uživatele doc. Ing. Martin Fajman, Ph.D..