Lidé na MENDELU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

doc. Ing. Martin Fajman, Ph.D.
Identifikační číslo: 2824
Univerzitní e-mail: martin.fajman [at] mendelu.cz
 
Akademický pracovník - docent - Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)
Manažer projektu - Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)
 
Externí učitel - Institut celoživotního vzdělávání (MENDELU)

Kontakty     Výuka     Projekty     Publikace     
Stáže     Orgány     Vedené práce     Konference     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Bakalářská práce
Název práce:Pěstování energetických plodin a jejich využití v ČR
Autor: Jakub Kaňka
Pracoviště: Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)
Vedoucí práce: doc. Ing. Martin Fajman, Ph.D.
Oponent:doc. Ing. Pavel Sedlák, CSc.
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:Čeština

Čeština        Angličtina

Název práce:Pěstování energetických plodin a jejich využití v ČR
Abstrakt:Tato bakalářská práce je zaměřena především na pěstování rychle rostoucích dřevin v České republice. Hlavním cílem je poskytnout a rozlišit základní využívané pěstební technologie, přiblížit důležité informace spojené s výběrem vhodného stanoviště a do-poručených agrotechnických zásahů při pěstování včetně následné likvidace plantáže. Dále je rozveden soupis vhodných klonů a druhů topolů a vrb a jejich nároky spojené s vhodnou lokalitou pro pěstování. Je zde rovněž uvedeno, jaké klony jsou z dlouhodobého sledování nejvhodnější pro naše podmínky. Stručně zpracována je také historie problematiky pro Českou republiku. V práci je popsána také finanční podpora a současný stav. Na závěr jsou uvedeny přínosy pěstování z hlediska agroekologie a klasického zemědělství.
Klíčová slova:rychle rostoucí dřeviny, výběr klonu, plantáže, pěstování

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Závěrečná práceErrataPosudek vedoucíhoPosudek oponenta

Části práce s odloženým zveřejněním:

Zadání práce neomezeně

Pokud chcete získat přístup k částem práce s odloženým zveřejněním, kontaktujte uživatele doc. Ing. Martin Fajman, Ph.D..