Lidé na MENDELU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

doc. Ing. Martin Fajman, Ph.D.
Identifikační číslo: 2824
Univerzitní e-mail: martin.fajman [at] mendelu.cz
 
Akademický pracovník - docent - Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)
Manažer projektu - Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)
 
Externí učitel - Institut celoživotního vzdělávání (MENDELU)

Kontakty     Výuka     Projekty     Publikace     
Stáže     Orgány     Vedené práce     Konference     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Bakalářská práce
Název práce:Pěstování plantáží rychle rostoucích dřevin
Autor: Ing. Monika Zbojková
Pracoviště: Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)
Vedoucí práce: doc. Ing. Martin Fajman, Ph.D.
Oponent:Ing. Josef Los, Ph.D.
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:Čeština

Čeština        Angličtina

Název práce:Pěstování plantáží rychle rostoucích dřevin
Abstrakt:Tato bakalářská práce je zaměřena především na popis pěstování plantáží rychle rostoucích dřevin v České republice. Práce shrnuje přehled jednotlivých pěstebních technologií a základních důležitých poznatků pro obhospodařování výmladkových plantáží. V práci je popsán vhodný výběr stanoviště až po likvidaci plantáže. Následně poskytuje přehled doporučených klonů a druhů topolů a vrb pro pěstování na výmladkových plantážích a jejich nároky na prostředí. Jsou zde popsány nejvýnosnější druhy pro pěstování. Dále obsahuje krátký popis historie rychle rostoucích dřevin. Pro možnost benchmarku je doplněno také srovnání pěstování výmladkových plantáží ve Švédsku a České republice. V práci jsou uvedeny krajinné aspekty, které mohou mít dopad při pěstování plantáží rychle rostoucích dřevin z hlediska agroekologického.
Klíčová slova:druhy, výmladkové plantáže, rychle rostoucí dřeviny, pěstování

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Závěrečná prácePosudek vedoucíhoPosudek oponenta

Části práce s odloženým zveřejněním:

Zadání práce neomezeně

Pokud chcete získat přístup k částem práce s odloženým zveřejněním, kontaktujte uživatele doc. Ing. Martin Fajman, Ph.D..