Lidé na MENDELU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

doc. Ing. Martin Fajman, Ph.D.
Identifikační číslo: 2824
Univerzitní e-mail: martin.fajman [at] mendelu.cz
 
Akademický pracovník - docent - Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)
Manažer projektu - Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)
 
Externí učitel - Institut celoživotního vzdělávání (MENDELU)

Kontakty     Výuka     Projekty     Publikace     
Stáže     Orgány     Vedené práce     Konference     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Diplomová práce
Název práce:Sledování konkrétní bioplynové stanice
Autor: Ing. Jana Horáková
Pracoviště: Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)
Vedoucí práce: doc. Ing. Martin Fajman, Ph.D.
Oponent:Dipl.-Ing. Ondřej Pech
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce je nekompletní


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:Čeština

Čeština        Angličtina

Název práce:Sledování konkrétní bioplynové stanice
Abstrakt:Souhrn: Diplomová práce se zabývá problematikou bioplynových stanic, je rozdělena do tří ka-pitol. V obecné části se zabývám základními pojmy z oblasti technologií bioplynových stanic - alternativní zdroje energie, biomasa, anaerobní fermentace, bioplyn, významem a způsoby zpracování biomasy pro energetické účely, způsoby využití bioplynu, popisu-ji různé typy bioplynových stanic s bližším zaměřením na technologii zemědělské bio-plynové stanice. Ve druhé části přináším konkrétní informace o vzniku a provozu Bio-plynové stanice Lípa, kde se zaměřuji na množství a složení vstupního substrátu, pro-dukci bioplynu a elektrické energie, složení a využití digestátu, popisuji její polohu, technologii zařízení a provozní parametry. Třetí část obsahuje zhodnocení provozu zvo-lené bioplynové stanice v letech 2010 a 2011 a všeobecně využívání alternativních zdro-jů energie.
Klíčová slova:anaerobní fermentace, bioplynové stanice, technologické řešení, alternativní zdroje energie, biomasa, bioplyn, digestát, kogenerace

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Závěrečná prácePosudek vedoucíhoPosudek oponenta

Části práce s odloženým zveřejněním:

Zadání práce neomezeně

Pokud chcete získat přístup k částem práce s odloženým zveřejněním, kontaktujte uživatele doc. Ing. Martin Fajman, Ph.D..