Lidé na MENDELU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

doc. Ing. Martin Fajman, Ph.D.
Identifikační číslo: 2824
Univerzitní e-mail: martin.fajman [at] mendelu.cz
 
Akademický pracovník - docent - Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)
Manažer projektu - Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)
 
Externí učitel - Institut celoživotního vzdělávání (MENDELU)

Kontakty     Výuka     Projekty     Publikace     
Stáže     Orgány     Vedené práce     Konference     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Bakalářská práce
Název práce:Zhodnocení vlivu záměrného čištění fotovoltaické elektrárny na její produkční parametry
Autor: Ing. Hubert Šťastný
Pracoviště: Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)
Vedoucí práce: doc. Ing. Martin Fajman, Ph.D.
Oponent:Ing. Radomír Křenovský
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:Čeština

Čeština        Angličtina

Název práce:Zhodnocení vlivu záměrného čištění fotovoltaické elektrárny na její produkční parametry
Abstrakt:Bakalářská práce je zaměřena na zhodnocení vlivu záměrného čištění fotovoltaické elektrárny na její produkční parametry. V literárním přehledu jsou definovány základní informace o sluneční energii, fotovoltaickém jevu, rozdělení FV článků, zařízení FV elektráren, dané legislativě a faktorech ovlivňujících výkon FVE. Praktická část se zabývá charakteristikou konkrétní FVE, jejích produkčních parametrů a technických zařízení. Porovnávají se zde výkonová data před a po čištění solárních panelů. Následně se vyhodnocuje výkonnostní přínos pro elektrárnu. V závěru práce se analyzují finanční náklady na čištění a vyhodnotí se finanční přínos pro majitele elektrárny.
Klíčová slova:účinnost, čištění fotovoltaické elektrárny, Fotovoltaické systémy

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Závěrečná prácePřílohy práceErrataPosudek vedoucíhoPosudek oponenta

Části práce s odloženým zveřejněním:

Zadání práce neomezeně

Pokud chcete získat přístup k částem práce s odloženým zveřejněním, kontaktujte uživatele doc. Ing. Martin Fajman, Ph.D..