Ľudia na MENDELU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Martin Fajman, Ph.D.
Identifikačné číslo: 2824
Univerzitný e-mail: martin.fajman [at] mendelu.cz
 
Akademický pracovník - docent - Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)
Manažer projektu - Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)
 
Externý učiteľ - Institut celoživotního vzdělávání

Kontakty     Výučba     Projekty     Publikácie     
Stáže     Orgány     Vedené práce     Konferencie     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:Sledování výnosových parametrů plantáží rychle rostoucích dřevin
Autor: Ing. Martina Lipowská
Pracovisko: Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)
Vedúci práce: doc. Ing. Martin Fajman, Ph.D.
Oponent:Ing. Miroslav Trnka, CSc.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:Čeština

Čeština        Angličtina

Názov práce:Sledování výnosových parametrů plantáží rychle rostoucích dřevin
Abstrakt:Tato diplomová práce je zaměřena na problematiku pěstování rychle rostoucích dřevin. Představuje přehled jednotlivých pěstebních technologií a základních informací důležitých pro obhospodařování výmladkových plantáží, a to od výběru vhodného sta-noviště až po likvidaci plantáže a navrácení pozemku do původního stavu. Poskytuje také přehled doporučených klonů a druhů topolů a vrb pro pěstování na výmladkových plantážích. V rámci zpracování této práce byla vybrána experimentální plantáž rychle rostoucích dřevin, nacházející se na území města Bystřice nad Pernštejnem, na níž bylo provedeno sledování výnosových parametrů pěti různých topolových klonů. Pro každý sledovaný klon topolu byly pomocí regresní analýzy získaných dat sestaveny čtyři modely pro odhad výnosu tohoto klonu z celé plantáže. Regresní modely pro odhad výnosu byly vytvořeny za použití vícenásobné lineární regrese, polynomické regrese a regrese moc-ninné. Získané údaje byly diskutovány především z pohledu rozdílů ve výnosech jednotli-vých klonů a ve vztahu ke sledované lokalitě. V diplomové práci je uvedeno také vyhodnocení vlivů pěstování rychle rostoucích dřevin z hlediska krajinářského.
Kľúčové slová:odhad, výnos, rychle rostoucí dřeviny, plantáž, obmýtí

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Záverečná prácaPosudok vedúcehoPosudok oponenta

Časti práce s odloženým zverejnením:

Zadanie práce neobmedzene

Pokiaľ chcete získať prístup k častiam práce s odloženým zverejnením, kontaktujte používateľa doc. Ing. Martin Fajman, Ph.D..