Persons at MENDELU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Martin Fajman, Ph.D.
Identification number: 2824
University e-mail: martin.fajman [at] mendelu.cz
 
Academic staff - Associate Professor - Department of Technology and Automobile Transport (FA)
Manažer projektu - Department of Technology and Automobile Transport (FA)
 
External Teacher - Institut of Lifelong Learning (MENDELU)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     
Placements     Bodies     Supervised theses     Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Monitoring yield parameters of plantations of fast growing woody plants
Written by (author): Ing. Martina Lipowská
Department: Department of Technology and Automobile Transport (FA)
Thesis supervisor: doc. Ing. Martin Fajman, Ph.D.
Opponent:Ing. Miroslav Trnka, CSc.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Czech

Czech        English

Title of the thesis:Sledování výnosových parametrů plantáží rychle rostoucích dřevin
Summary:Tato diplomová práce je zaměřena na problematiku pěstování rychle rostoucích dřevin. Představuje přehled jednotlivých pěstebních technologií a základních informací důležitých pro obhospodařování výmladkových plantáží, a to od výběru vhodného sta-noviště až po likvidaci plantáže a navrácení pozemku do původního stavu. Poskytuje také přehled doporučených klonů a druhů topolů a vrb pro pěstování na výmladkových plantážích. V rámci zpracování této práce byla vybrána experimentální plantáž rychle rostoucích dřevin, nacházející se na území města Bystřice nad Pernštejnem, na níž bylo provedeno sledování výnosových parametrů pěti různých topolových klonů. Pro každý sledovaný klon topolu byly pomocí regresní analýzy získaných dat sestaveny čtyři modely pro odhad výnosu tohoto klonu z celé plantáže. Regresní modely pro odhad výnosu byly vytvořeny za použití vícenásobné lineární regrese, polynomické regrese a regrese moc-ninné. Získané údaje byly diskutovány především z pohledu rozdílů ve výnosech jednotli-vých klonů a ve vztahu ke sledované lokalitě. V diplomové práci je uvedeno také vyhodnocení vlivů pěstování rychle rostoucích dřevin z hlediska krajinářského.
Key words:odhad, výnos, rychle rostoucí dřeviny, plantáž, obmýtí

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Final thesisSupervisor's reviewOpponent's review

Parts of thesis with postponed release:

Thesis assignment unlimited

If you wish access parts of thesis with postponed release, please contact the user doc. Ing. Martin Fajman, Ph.D..