Ľudia na MENDELU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Martin Fajman, Ph.D.
Identifikačné číslo: 2824
Univerzitný e-mail: martin.fajman [at] mendelu.cz
 
Akademický pracovník - docent - Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)
Manažer projektu - Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)
 
Externý učiteľ - Institut celoživotního vzdělávání

Kontakty     Výučba     Projekty     Publikácie     
Stáže     Orgány     Vedené práce     Konferencie     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:Produkční a energetické parametry plantáží rychle rostoucích dřevin
Autor: Ing. Janina Heczková
Pracovisko: Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)
Vedúci práce: doc. Ing. Martin Fajman, Ph.D.
Oponent:Ing. Miroslav Trnka, CSc.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:Čeština

Čeština        Angličtina

Názov práce:Produkční a energetické parametry plantáží rychle rostoucích dřevin
Abstrakt:Tato diplomová práce se zabývá rychle rostoucími dřevinami. Jsou zde popsány vhodné druhy pro pěstování v podmínkách České republiky. Jedná se o topoly (Populus sp.) a vrby (Salix sp.). Dále jsou v práci rozebrány způsoby pěstování od založení plantáže až po její likvidaci, sledování produkčních parametrů, odhad výnosů pomocí alometrických veličin. Práce je zaměřena také na energetické toky, které probíhají na plantáži a částečně na ekonomické zhodnocení pěstování. Je zde zohledněn i vliv na krajinu. Praktická část práce je zaměřena na odhad energetické bilance porostů na topolových plantážích, zejména pro první obmýtí. Pro odhad energetické bilance byl použit ověřený agrotechnický postup z praktického sledování.
Kľúčové slová:rychle rostoucí dřeviny, topol, energetická bilance, plantáž rychle rostoucích dřevin, energetické toky

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Záverečná prácaPosudok vedúcehoPosudok oponenta

Časti práce s odloženým zverejnením:

Zadanie práce neobmedzene

Pokiaľ chcete získať prístup k častiam práce s odloženým zverejnením, kontaktujte používateľa doc. Ing. Martin Fajman, Ph.D..