Persons at MENDELU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Martin Fajman, Ph.D.
Identification number: 2824
University e-mail: martin.fajman [at] mendelu.cz
 
Academic staff - Associate Professor - Department of Technology and Automobile Transport (FA)
Manažer projektu - Department of Technology and Automobile Transport (FA)
 
External Teacher - Institut of Lifelong Learning (MENDELU)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     
Placements     Bodies     Supervised theses     Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Production and energetic parameters in plantations of fast growing species
Written by (author): Ing. Janina Heczková
Department: Department of Technology and Automobile Transport (FA)
Thesis supervisor: doc. Ing. Martin Fajman, Ph.D.
Opponent:Ing. Miroslav Trnka, CSc.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Czech

Czech        English

Title of the thesis:Produkční a energetické parametry plantáží rychle rostoucích dřevin
Summary:Tato diplomová práce se zabývá rychle rostoucími dřevinami. Jsou zde popsány vhodné druhy pro pěstování v podmínkách České republiky. Jedná se o topoly (Populus sp.) a vrby (Salix sp.). Dále jsou v práci rozebrány způsoby pěstování od založení plantáže až po její likvidaci, sledování produkčních parametrů, odhad výnosů pomocí alometrických veličin. Práce je zaměřena také na energetické toky, které probíhají na plantáži a částečně na ekonomické zhodnocení pěstování. Je zde zohledněn i vliv na krajinu. Praktická část práce je zaměřena na odhad energetické bilance porostů na topolových plantážích, zejména pro první obmýtí. Pro odhad energetické bilance byl použit ověřený agrotechnický postup z praktického sledování.
Key words:rychle rostoucí dřeviny, topol, energetická bilance, plantáž rychle rostoucích dřevin, energetické toky

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Final thesisSupervisor's reviewOpponent's review

Parts of thesis with postponed release:

Thesis assignment unlimited

If you wish access parts of thesis with postponed release, please contact the user doc. Ing. Martin Fajman, Ph.D..