Lidé na MENDELU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

doc. Ing. Martin Fajman, Ph.D.
Identifikační číslo: 2824
Univerzitní e-mail: martin.fajman [at] mendelu.cz
 
Akademický pracovník - docent - Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)
Manažer projektu - Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)
 
Externí učitel - Institut celoživotního vzdělávání (MENDELU)

Kontakty     Výuka     Projekty     Publikace     
Stáže     Orgány     Vedené práce     Konference     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Diplomová práce
Název práce:Technicko-ekonomické hodnocení vybraných fotovoltaických systémů
Autor: Ing. Martin Gaľa
Pracoviště: Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)
Vedoucí práce: doc. Ing. Martin Fajman, Ph.D.
Oponent:doc. Ing. Jaroslav Ondráček, CSc.
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:Čeština

Čeština        Angličtina

Název práce:Technicko-ekonomické hodnocení vybraných fotovoltaických systémů
Abstrakt:Předmětem této diplomní práce je porovnání dvou konkrétních fotovoltaických elektrá-ren z hlediska technického a ekonomického. V technickém hodnocení jsou porovnávány použité technologie a je přepočtena účinnost obou systémů, na jejímž základě je predi-kována budoucí produkce elektráren. Ekonomické hodnocení vychází z peněžních toků vyvozených z odhadu produkce a provozních výdajů. Peněžní toky jsou následně v diskontované podobě podrobeny standardním metodám hodnocení efektivnosti inves-tice. Veškeré hodnocení a porovnávání je činěno v součinnosti s poznatky z literárních a internetový zdrojů a na základě příslušné legislativy.
Klíčová slova:fotovoltaická elektrárna, současná hodnota investice, účinnost, peněžní toky, diskontní míra, doba návratnosti

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Závěrečná prácePřílohy prácePosudek vedoucíhoPosudek oponenta

Části práce s odloženým zveřejněním:

Zadání práce neomezeně

Pokud chcete získat přístup k částem práce s odloženým zveřejněním, kontaktujte uživatele doc. Ing. Martin Fajman, Ph.D..