Lidé na MENDELU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

doc. Ing. Martin Fajman, Ph.D.
Identifikační číslo: 2824
Univerzitní e-mail: martin.fajman [at] mendelu.cz
 
Akademický pracovník - docent - Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)
Manažer projektu - Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)
 
Externí učitel - Institut celoživotního vzdělávání (MENDELU)

Kontakty     Výuka     Projekty     Publikace     
Stáže     Orgány     Vedené práce     Konference     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Diplomová práce
Název práce:Srovnání emisí vznětových motorů v závislosti na typu palivového systému, typu emisního systému a proběhu vozidel
Autor: Ing. Ivo Bařinka, DiS.
Pracoviště: Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)
Vedoucí práce: doc. Ing. Martin Fajman, Ph.D.
Oponent:doc. Ing. Jaroslav Ondráček, CSc.
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:Čeština

Čeština        Angličtina

Název práce:Srovnání emisí vznětových motorů v závislosti na typu palivového systému, typu emisního systému a proběhu vozidel
Abstrakt:Tato diplomová práce řeší zpracování a vyhodnocení kouřivosti vznětových motorů, naměřené a dlouhodobě sledované autorizovaným pracovištěm stanice měření emisí. V teoretické části se v úvodu zabývá stručným vysvětlením funkce vznětových motorů, vznikem emisí a možnostmi jejich snižování a uvádí přehled nejznámějších metod jejich měření. Jako jedinou českou legislativou povolenou metodu měření emisí -- opacimetrii metodou volné akcelerace -- rozvádí i v praktické části, kde hlavní část tvoří použitá metodika, prováděná konkrétní autorizovanou stanicí měření emisí. V praktické části se pak zabývá provedením vlastního experimentu spočívajícího ve vyhodnocení dlouhodobě měřených a archivovaných dat u pečlivě vybraného souboru vozidel, roztříděných do skupin podle značky vozidla, typu motoru a jeho nejdůležitějších parametrů.
Klíčová slova:vznětový motor, opacimetrie, Emise, stanice měření emisí, srovnání emisí

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Závěrečná prácePosudek vedoucíhoPosudek oponenta

Části práce s odloženým zveřejněním:

Zadání práce neomezeně

Pokud chcete získat přístup k částem práce s odloženým zveřejněním, kontaktujte uživatele doc. Ing. Martin Fajman, Ph.D..