Lidé na MENDELU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

doc. Ing. Martin Fajman, Ph.D.
Identifikační číslo: 2824
Univerzitní e-mail: martin.fajman [at] mendelu.cz
 
Akademický pracovník - docent - Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)
Manažer projektu - Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)
 
Externí učitel - Institut celoživotního vzdělávání (MENDELU)

Kontakty     Výuka     Projekty     Publikace     
Stáže     Orgány     Vedené práce     Konference     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Diplomová práce
Název práce:Hodnocení ekonomiky provozu malých vodních a fotovoltaických elektráren srovnatelného výkonu
Autor: Ing. Pavla Beránková
Pracoviště: Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)
Vedoucí práce: doc. Ing. Martin Fajman, Ph.D.
Oponent:doc. Ing. Jaroslav Ondráček, CSc.
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:Čeština

Čeština        Angličtina

Název práce:Hodnocení ekonomiky provozu malých vodních a fotovoltaických elektráren srovnatelného výkonu
Abstrakt:Práce se zabývá porovnáváním MVE a FVE. Je sestaven přehled historie a potřebné legislativy. Je zde popsán princip přeměny přírodní síly na energii v jednotlivých zařízení a jejich připojení k síti. Práce řeší environmentální dopady a problematiku zřizování. Pro výpočet výnosů byl predikován vývoj výkupních cen. Na základě získaných ekonomických údajů od provozovatelů byly spočteny ekonomické ukazatele jako je diskontní sazba, cash-flow, současná hodnota cash-flow, čistá současná hodnota cash-flow, ukazatel výnosnosti a doba návratnosti. Výsledky se mezi sebou porovnali a okomentovali. Porovnáním se zjistilo, že nejlepší investice je do rekonstrukce MVE. Závěrem této práce je posoudit všechna pro a proti v problematice obnovitelných zdrojů energie a nastavení výše podpor.
Klíčová slova:MVE a FVE, environmentální dopady, cysh-flow, energetický zákon, výkupní cena, doba návratnosti, efektivnost investice

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Závěrečná prácePosudek vedoucíhoPosudek oponenta

Části práce s odloženým zveřejněním:

Zadání práce neomezeně

Pokud chcete získat přístup k částem práce s odloženým zveřejněním, kontaktujte uživatele doc. Ing. Martin Fajman, Ph.D..