Lidé na MENDELU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

doc. Ing. Martin Fajman, Ph.D.
Identifikační číslo: 2824
Univerzitní e-mail: martin.fajman [at] mendelu.cz
 
Akademický pracovník - docent - Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)
Manažer projektu - Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)
 
Externí učitel - Institut celoživotního vzdělávání (MENDELU)

Kontakty     Výuka     Projekty     Publikace     
Stáže     Orgány     Vedené práce     Konference     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Diplomová práce
Název práce:Sledování produkčních parametrů vybraného fotovoltaického systému
Autor: Ing. Josef Vacuška
Pracoviště: Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)
Vedoucí práce: doc. Ing. Martin Fajman, Ph.D.
Oponent:doc. Ing. Jaroslav Ondráček, CSc.
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:Čeština

Čeština        Angličtina

Název práce:Sledování produkčních parametrů vybraného fotovoltaického systému
Abstrakt:V diplomové práci s názvem Sledování produkčních parametrů vybraného fotovoltaického systému byl nejprve popsán historický a současný vývoj fotovoltaiky. Dále se tato práce věnuje popsání principu přeměny slunečního záření na elektrickou energii a popsání v současné době používaných technologií včetně vymezení rozdílů mezi pevnou a pohyblivou konstrukcí fotovoltaického systému. Jako hlavní cíl této práce bylo zhodnocení provozních parametrů dvou odlišných fotovoltaických systémů. Tyto systémy jsou hodnoceny z několika hledisek. Nejprve byla hodnocena očekávaná a skutečná výroba. Pomocí tohoto hodnocení bylo zjištěno, že předpokládaná a skutečná výroba se příliš nelišily. V následující části se tato práce věnuje porovnání pevného a pohyblivého systému ze tří hledisek, ze kterých vyplynulo, že co se týče výroby z dané plochy panelu, je podstatně výkonnější pohyblivá instalace. Naopak, co se týče vyrobené elektrické energie na 1m2 zastavěné plochy, je výhodnější pevná instalace panelů.
Klíčová slova:Slunce, fotovoltaika, solární panely, fotovoltaický systém

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Závěrečná prácePosudek vedoucíhoPosudek oponenta

Části práce s odloženým zveřejněním:

Zadání práce neomezeně

Pokud chcete získat přístup k částem práce s odloženým zveřejněním, kontaktujte uživatele doc. Ing. Martin Fajman, Ph.D..