Lidé na MENDELU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

doc. Ing. Martin Fajman, Ph.D.
Identifikační číslo: 2824
Univerzitní e-mail: martin.fajman [at] mendelu.cz
 
Akademický pracovník - docent - Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)
Manažer projektu - Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)
 
Externí učitel - Institut celoživotního vzdělávání (MENDELU)

Kontakty     Výuka     Projekty     Publikace     
Stáže     Orgány     Vedené práce     Konference     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Bakalářská práce
Název práce:Pěstování energetických plodin a jejich využití v ČR
Autor: Ing. Jakub Najman, DiS.
Pracoviště: Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)
Vedoucí práce: doc. Ing. Martin Fajman, Ph.D.
Oponent:Ing. Josef Los, Ph.D.
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:Čeština

Čeština        Angličtina

Název práce:Pěstování energetických plodin a jejich využití v ČR
Abstrakt:Cílem práce je sestavit seznam energetických plodin využitelných pro energetické účely v České republice. Jednotlivé plodiny jsou popisovány s důrazem na areál původního rozšíření, agrotechnickou problematiku, vliv na půdu a životní prostředí. Zvláštní pozornost je věnována vhodnosti pěstování vzhledem k druhu půdy a klimatickým podmínkám daného území. U vybraných plodin byla vyhodnocena ekonomika pěstování a provedena analýza energetických toků. Jednotlivé plodiny jsou přehledně zobrazeny v grafech dle výhřevnosti a výnosů sušiny v t.ha-1. Závěr práce upozorňuje na nedostatečný rozvoj záměrně pěstované biomasy, dotýká se problému nadměrné eroze, monokultur v naší přírodě a nebezpečných trendů, které dnes můžeme v naší krajině nalézt. Pozornost je věnována stavu půdního fondu a nebezpečím plynoucím z jeho degradace a úplné ztráty způsobené výstavbou.
Klíčová slova:vrby a topoly, biomasa, energetické plodiny, pšenice , kukuřice, řepka olejka, šťovík, ozdobnice, sveřep, lesknice

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Závěrečná prácePosudek vedoucíhoPosudek oponenta

Části práce s odloženým zveřejněním:

Zadání práce neomezeně

Pokud chcete získat přístup k částem práce s odloženým zveřejněním, kontaktujte uživatele doc. Ing. Martin Fajman, Ph.D..