Lidé na MENDELU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

doc. Ing. Martin Fajman, Ph.D.
Identifikační číslo: 2824
Univerzitní e-mail: martin.fajman [at] mendelu.cz
 
Akademický pracovník - docent - Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)
Manažer projektu - Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)
 
Externí učitel - Institut celoživotního vzdělávání (MENDELU)

Kontakty     Výuka     Projekty     Publikace     
Stáže     Orgány     Vedené práce     Konference     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Bakalářská práce
Název práce:Podpora produkce pěstování energetických plodin v ČR
Autor: Ing. Jana Peterková
Pracoviště: Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)
Vedoucí práce: doc. Ing. Martin Fajman, Ph.D.
Oponent:Ing. Tomáš Středa, Ph.D.
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:Čeština

Čeština        Angličtina

Název práce:Podpora produkce pěstování energetických plodin v ČR
Abstrakt:Bakalářská práce je zaměřena na podporu pěstování energetických plodin v České republice. V úvodní části jsou popsány důvody, které vedou státní politiku k přechodu na obnovitelné zdroje energie. Porovnání závazku ČR na podílu obnovitelných zdrojů energie na konečné spotřebě, kterého má být dosaženo do roku 2020, s ostatními členskými státy uvádí graf. Pro úplnost je zde stručná charakteristika biomasy a základní rozdělení energetických plodin. Nejrozsáhlejší část práce zahrnuje popis přímých i nepřímých podpor, které mohou mít vliv na produkci energetických plodin v našich podmínkách. Dále jsou zde uvedeny základní východiska pro úpravu podmínek podnikání v energetických odvětvích. Závěrečná část práce zahrnuje pozitiva i negativa jednotlivých opatření a rovněž zhodnocení jejich vlivu na produkci energetických plodin.
Klíčová slova:biomasa, rychle rostoucí dřeviny, energetické byliny, podpora

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Závěrečná prácePosudek vedoucíhoPosudek oponenta

Části práce s odloženým zveřejněním:

Zadání práce neomezeně

Pokud chcete získat přístup k částem práce s odloženým zveřejněním, kontaktujte uživatele doc. Ing. Martin Fajman, Ph.D..