Ľudia na MENDELU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Martin Fajman, Ph.D.
Identifikačné číslo: 2824
Univerzitný e-mail: martin.fajman [at] mendelu.cz
 
Akademický pracovník - docent - Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)
Manažer projektu - Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)
 
Externý učiteľ - Institut celoživotního vzdělávání

Kontakty     Výučba     Projekty     Publikácie     
Stáže     Orgány     Vedené práce     Konferencie     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Bakalárska práca
Názov práce:Rozbor parametrů vybrané bioplynové stanice
Autor: Ing. Jiří Pelíšek
Pracovisko: Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)
Vedúci práce: doc. Ing. Martin Fajman, Ph.D.
Oponent:Ing. Petr Karafiát
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:Čeština

Čeština        Angličtina

Názov práce:Rozbor parametrů vybrané bioplynové stanice
Abstrakt:Bakalářská práce s názvem Rozbor parametrů vybrané bioplynové stanice, se zabývá především problematikou vzniku, získávání a využívání bioplynu v zemědělských bioplynových stanicích a technologickými parametry těchto zařízení. První část práce poskytuje všeobecný úvod do problematiky vzniku a vlastností bioplynu, dále pojednává o zařízeních pracujících s bioplynem a technologiích v nich využitých a popisuje historický a současný stav využívání bioplynu jako obnovitelného zdroje energie. Druhá část práce se zaměřuje na zemědělské bioplynové stanice a využívání bioplynu v nich, a to popisem technologie a technických parametrů dvou konkrétních provozů.
Kľúčové slová:Biomasa, Anaerobní fermentace, Kogenerace, Bioplyn

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Záverečná prácaPosudok vedúcehoPosudok oponenta

Časti práce s odloženým zverejnením:

Zadanie práce neobmedzene

Pokiaľ chcete získať prístup k častiam práce s odloženým zverejnením, kontaktujte používateľa doc. Ing. Martin Fajman, Ph.D..