Persons at MENDELU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Martin Fajman, Ph.D.
Identification number: 2824
University e-mail: martin.fajman [at] mendelu.cz
 
Academic staff - Associate Professor - Department of Technology and Automobile Transport (FA)
Manažer projektu - Department of Technology and Automobile Transport (FA)
 
External Teacher - Institut of Lifelong Learning (MENDELU)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     
Placements     Bodies     Supervised theses     Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Analysis of parameters of select biogas plants
Written by (author): Ing. Jiří Pelíšek
Department: Department of Technology and Automobile Transport (FA)
Thesis supervisor: doc. Ing. Martin Fajman, Ph.D.
Opponent:Ing. Petr Karafiát
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Czech

Czech        English

Title of the thesis:Rozbor parametrů vybrané bioplynové stanice
Summary:Bakalářská práce s názvem Rozbor parametrů vybrané bioplynové stanice, se zabývá především problematikou vzniku, získávání a využívání bioplynu v zemědělských bioplynových stanicích a technologickými parametry těchto zařízení. První část práce poskytuje všeobecný úvod do problematiky vzniku a vlastností bioplynu, dále pojednává o zařízeních pracujících s bioplynem a technologiích v nich využitých a popisuje historický a současný stav využívání bioplynu jako obnovitelného zdroje energie. Druhá část práce se zaměřuje na zemědělské bioplynové stanice a využívání bioplynu v nich, a to popisem technologie a technických parametrů dvou konkrétních provozů.
Key words:Biomasa, Anaerobní fermentace, Kogenerace, Bioplyn

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Final thesisSupervisor's reviewOpponent's review

Parts of thesis with postponed release:

Thesis assignment unlimited

If you wish access parts of thesis with postponed release, please contact the user doc. Ing. Martin Fajman, Ph.D..