Lidé na MENDELU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

doc. Ing. Martin Fajman, Ph.D.
Identifikační číslo: 2824
Univerzitní e-mail: martin.fajman [at] mendelu.cz
 
Akademický pracovník - docent - Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)
Manažer projektu - Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)
 
Externí učitel - Institut celoživotního vzdělávání (MENDELU)

Kontakty     Výuka     Projekty     Publikace     
Stáže     Orgány     Vedené práce     Konference     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Bakalářská práce
Název práce:Technologické prvky bioplynových stanic
Autor: Bc. Martin Kyselka
Pracoviště: Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)
Vedoucí práce: doc. Ing. Martin Fajman, Ph.D.
Oponent:Ing. Adam Polcar, Ph.D.
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce je nekompletní


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:Čeština

Čeština        Angličtina

Název práce:Technologické prvky bioplynových stanic
Abstrakt:Na celém světě se zvyšuje poptávka po energiích z obnovitelných zdrojů. Evropa v tomto trendu nezůstává pozadu. Jedním ze zdrojů této energie je i technologie bioplynových stanic. Nabízí nám výrobu elektrické a tepelné energie z obnovitelného zdroje jakým je biomasa, a to i včetně odpadů, které by jinak nenašli energetického využití. Cílem práce je popsat základní principy biochemické konverze biomasy, technologie bioplynových stanic a možnosti jejich uplatnění. Zaměřil jsem se zejména na provoz bioplynových stanic ve městě. První část práce popisuje tvorbu a výrobu bioplynu. Jsou zde také popsány jednotli-vé technologické prvky bioplynových stanic a nařízení ovlivňující jejich provoz. Druhá část práce se zaměřuje na použití bioplynových technologiích ve městech. Použití bioplynové technologie je demonstrováno na funkčním provozu bioplynové stanice Brno-Černovice.
Klíčová slova:trigenerace, anaerobní digesce, bioplynová stanice, kogenerace, bioplyn

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Závěrečná prácePosudek vedoucíhoPosudek oponenta

Části práce s odloženým zveřejněním:

Zadání práce neomezeně

Pokud chcete získat přístup k částem práce s odloženým zveřejněním, kontaktujte uživatele doc. Ing. Martin Fajman, Ph.D..