Lidé na MENDELU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

doc. Ing. Martin Fajman, Ph.D.
Identifikační číslo: 2824
Univerzitní e-mail: martin.fajman [at] mendelu.cz
 
Akademický pracovník - docent - Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)
Manažer projektu - Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)
 
Externí učitel - Institut celoživotního vzdělávání (MENDELU)

Kontakty     Výuka     Projekty     Publikace     
Stáže     Orgány     Vedené práce     Konference     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Bakalářská práce
Název práce:Popis fungování zvolené bioplynové stanice
Autor: Ing. Jana Horáková
Pracoviště: Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)
Vedoucí práce: doc. Ing. Martin Fajman, Ph.D.
Oponent:Ing. Petr Vykydal, Ph.D.
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:Čeština

Čeština        Angličtina

Název práce:Popis fungování zvolené bioplynové stanice
Abstrakt:Abstrakt: This Bachelor Thesis is focused on the use of renewable energy sources. In the Thesis I deal with the basic concepts of biogas plant technology - alternative energy sources, biomass, anaerobic fermentation, biogas, scope and method of biomass processing for energy purposes in biogas plants. Next I describe different types of biogas plants with a closer focus on agricultural biogas plants technology and I bring specific information about establishment and operation of agricultural biogas plant Lípa where I focus on the quantity and composition of the input substrate, evaluation the production of iogas and electricity, characterize its location, equipment technology and operating parameters. Keywords: alternative energy source, biomass, anaerobic fermentation, biogas, biogas plant Souhrn: Bakalářská práce je zaměřena na využívání obnovitelných (alternativních) zdrojů energie. V bakalářské práci se zabývám základními pojmy z oblasti technologií bioplynových stanic - alternativní zdroje energie, biomasa, anaerobní fermentace, bioplyn, významem a způsoby zpracování biomasy pro energetické účely v bioplynových stanicích, popisuji různé druhy bioplynových stanic s bližším zaměřením na technologii zemědělské bioplynové stanice a dále přináším konkrétní informace o vzniku a provozu zemědělské bioplynové stanice Lípa u Havlíčkova Brodu, kde se zaměřuji na množství a složení vstupního substrátu, hodnocení produkce bioplynu a elektrické energie, charakterizuji její polohu, technologii zařízení a provozní parametry. Klíčová slova: alternativní zdroje energie, biomasa, anaerobní fermentace, bioplyn, bioplynové stanice.
Klíčová slova:alternativní zdroje energie, biomasa, anaerobní fermentace, bioplyn, bioplynové stanice.

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Závěrečná prácePosudek vedoucíhoPosudek oponenta

Části práce s odloženým zveřejněním:

Zadání práce neomezeně

Pokud chcete získat přístup k částem práce s odloženým zveřejněním, kontaktujte uživatele doc. Ing. Martin Fajman, Ph.D..