Lidé na MENDELU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

doc. Ing. Martin Fajman, Ph.D.
Identifikační číslo: 2824
Univerzitní e-mail: martin.fajman [at] mendelu.cz
 
Akademický pracovník - docent - Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)
Manažer projektu - Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)
 
Externí učitel - Institut celoživotního vzdělávání (MENDELU)

Kontakty     Výuka     Projekty     Publikace     
Stáže     Orgány     Vedené práce     Konference     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Bakalářská práce
Název práce:Srovnání provozu zvolených bioplynových stanic
Autor: Bc. Petra Onderková
Pracoviště: Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)
Vedoucí práce: doc. Ing. Martin Fajman, Ph.D.
Oponent:Mgr. Ing. Gabrielle Machů, Ph.D., DiS.
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:Čeština

Čeština        Angličtina

Název práce:Srovnání provozu zvolených bioplynových stanic
Abstrakt:Předkládaná bakalářská práce se zabývá tématem zemědělských bioplynových stanic. Práce je rozdělena do tří kapitol. V obecné části popisuji základní principy anaerobní fermentace, technologie a využití bioplynových stanic. Součástí je pozitivní i negativní pohled na provoz BPS v České republice a důvody jejich výstavby. Ve druhé kapitole pak ukazuji konkrétní fungování 3 provozů zvolených bioplynových stanic, a to BPS Zahnašovice, BPS Kostelec na Hané a BPS Tištín. Při výběru těchto tří bioplynových stanic byla snaha vybrat provozy s rozdílnými parametry fungování, z důvodu následného porovnání a zhodnocení nejefektivnější varianty. Třetí kapitola obsahuje zhodnocení provozů zvolených bioplynových stanic s návrhem ještě většího zefektivnění jednak provozu a jednak vztahu ke krajině.
Klíčová slova:bioplyn, bioplynová stanice, anaerobní fermentace, digestát

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Závěrečná prácePosudek vedoucíhoPosudek oponenta

Části práce s odloženým zveřejněním:

Zadání práce neomezeně

Pokud chcete získat přístup k částem práce s odloženým zveřejněním, kontaktujte uživatele doc. Ing. Martin Fajman, Ph.D..