Lidé na MENDELU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

doc. Ing. Martin Fajman, Ph.D.
Identifikační číslo: 2824
Univerzitní e-mail: martin.fajman [at] mendelu.cz
 
Akademický pracovník - docent - Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)
Manažer projektu - Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)
 
Externí učitel - Institut celoživotního vzdělávání (MENDELU)

Kontakty     Výuka     Projekty     Publikace     
Stáže     Orgány     Vedené práce     Konference     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Bakalářská práce
Název práce:Produkční a energetické parametry plantáží rychle rostoucích dřevin
Autor: Ing. Janina Heczková
Pracoviště: Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)
Vedoucí práce: doc. Ing. Martin Fajman, Ph.D.
Oponent:Ing. Adam Polcar, Ph.D.
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:Čeština

Čeština        Angličtina

Název práce:Produkční a energetické parametry plantáží rychle rostoucích dřevin
Abstrakt:Tato bakalářská práce se zabývá problematikou rychle rostoucích dřevin pěstovaných v České republice. V první části je zpracován přehled dřevin vhodných pro naše podmínky a jejich způsob pěstování. Dále práce popisuje uplatnění dřevní hmoty z těchto porostů. Ta se nejčastěji zpracovává na štěpku, která je dále vyuţívána pro přeměnu energie a výrobu tepla. Druhá část je zaměřena na energetické a produkční parametry rychle rostoucích dřevin. Energetické parametry jsou důleţité pro správné spalování dřeva, produkční parametry ovlivňují výnos plantáţe. Na závěr jsou uvedeny metody zjišťování výnosového potenciálu.
Klíčová slova:rychle rostoucí dřeviny, výmladkové plantáže, topol, vrba

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Závěrečná prácePosudek vedoucíhoPosudek oponenta

Části práce s odloženým zveřejněním:

Zadání práce neomezeně

Pokud chcete získat přístup k částem práce s odloženým zveřejněním, kontaktujte uživatele doc. Ing. Martin Fajman, Ph.D..