Lidé na MENDELU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

doc. Ing. Martin Fajman, Ph.D.
Identifikační číslo: 2824
Univerzitní e-mail: martin.fajman [at] mendelu.cz
 
Akademický pracovník - docent - Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)
Manažer projektu - Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)
 
Externí učitel - Institut celoživotního vzdělávání (MENDELU)

Kontakty     Výuka     Projekty     Publikace     
Stáže     Orgány     Vedené práce     Konference     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Diplomová práce
Název práce:Hodnocení vybraných fotovoltaických systémů
Autor: Ing. Martin Liška
Pracoviště: Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)
Vedoucí práce: doc. Ing. Martin Fajman, Ph.D.
Oponent:doc. Ing. Jaroslav Ondráček, CSc.
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:Čeština

Čeština        Angličtina

Název práce:Hodnocení vybraných fotovoltaických systémů
Abstrakt:V diplomové práci pod názvem Hodnocení vybraných fotovoltaických systémů byl nejprve popsán princip přeměny slunečního záření na elektřinu, který fotovoltaická zařízení umožňují. Dále se tato práce zaměřuje na oblast legislativy a pojednává se zde o některých problematických místech v daných zákonech a jejich uplatňování v praxi. Porovnány byly podmínky pro fotovoltaiku v České republice s podmínkami v dalšími státy EU. Na základě průzkumu několika odlišných technologií solárních článků byly definovány jejich silné a slabé stránky a to z hlediska množství vyrobené energie v průběhu roku. Hlavním cílem bylo hodnocení solárních elektráren a to především těch, které byly realizovány díky projektu Slunce do škol. V průběhu práce bylo zjištěno, že tato zařízení jsou na školách aktivně využívána, vyrábějí elektrickou energii a slouží především jako osvětová pomůcka, která vychovává mladou generaci k využívání obnovitelných zdrojů energie.
Klíčová slova:Evropská unie, fotovoltaika, Slunce do škol, výkupní cena

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Závěrečná prácePřílohy prácePosudek vedoucíhoPosudek oponenta

Části práce s odloženým zveřejněním:

Zadání práce neomezeně

Pokud chcete získat přístup k částem práce s odloženým zveřejněním, kontaktujte uživatele doc. Ing. Martin Fajman, Ph.D..