Lidé na MENDELU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

doc. Ing. Martin Fajman, Ph.D.
Identifikační číslo: 2824
Univerzitní e-mail: martin.fajman [at] mendelu.cz
 
Akademický pracovník - docent - Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)
Manažer projektu - Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)
 
Externí učitel - Institut celoživotního vzdělávání (MENDELU)

Kontakty     Výuka     Projekty     Publikace     
Stáže     Orgány     Vedené práce     Konference     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Diplomová práce
Název práce:Sledování provozních parametrů bioplynové stanice
Autor: Ing. Stanislav Uchytil
Pracoviště: Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)
Vedoucí práce: doc. Ing. Martin Fajman, Ph.D.
Oponent:doc. Ing. Jaroslav Ondráček, CSc.
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:Čeština

Čeština        Angličtina

Název práce:Sledování provozních parametrů bioplynové stanice
Abstrakt:Diplomová práce se zabývá sledováním provozních parametrů bioplynové stanice ve Švábenicích a jejich následným vyhodnocením. V práci je vyčleněn základní přehled principů anaerobní fermentace organických materiálů. Jsou zde rozebrány jednotlivé fáze bioplynového procesu a optimální prostředí pro tento proces. Práce se zabývá také vhodnými substráty pro anaerobní proces, kvalitou vyrobeného plynu a jeho množstvím. V další části práce jsou uvedeny jednotlivé části bioplynové stanice, jejich stručný popis a funkce. Stěžejní částí práce je seřazení získaných údajů do tabulek, sestavení grafů dle tabulek a následné slovní zhodnocení. Bioplynová stanice je také podrobena ekonomické analýze, následně návratnosti investice a ekologickému vlivu na okolní krajinu.
Klíčová slova:anaerobní fermentace, bioplyn, kogenerace

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Závěrečná prácePosudek vedoucíhoPosudek oponenta

Části práce s odloženým zveřejněním:

Zadání práce neomezeně

Pokud chcete získat přístup k částem práce s odloženým zveřejněním, kontaktujte uživatele doc. Ing. Martin Fajman, Ph.D..