Persons at MENDELU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Martin Fajman, Ph.D.
Identification number: 2824
University e-mail: martin.fajman [at] mendelu.cz
 
Academic staff - Associate Professor - Department of Technology and Automobile Transport (FA)
Manažer projektu - Department of Technology and Automobile Transport (FA)
 
External Teacher - Institut of Lifelong Learning (MENDELU)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     
Placements     Bodies     Supervised theses     Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Monitoring of solar thermal systems in a specific application
Written by (author): Ing. Martin Fárek
Department: Department of Technology and Automobile Transport (FA)
Thesis supervisor: doc. Ing. Martin Fajman, Ph.D.
Opponent:doc. Ing. Jaroslav Ondráček, CSc.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Czech

Czech        English

Title of the thesis:Sledování solárně termických systémů v konkrétní aplikaci
Summary:V diplomové práci na téma Sledování solárně termických systémů v konkrétní aplikaci je nejprve popsána historie těchto systémů. Nejdříve se probírá historie ve světě a poté v České republice. Dále se zabývá principem této technologie a rozdělením systémů, které energii Slunce využívají. V další části je zpracována legislativa a současná situace v České republice. Hlavním tématem je popis, sledování a zhodnocení dat z provozu solárního systému. Vybranou aplikací je podnik ETA Hlinsko, kde jsou umístěny dva systémy, každý s jinou technologií solárních kolektorů. V práci jsou tyto systémy podrobně popsány. Při tvorbě práce bylo využito několikaleté měření těchto systémů. Systémy byly porovnány z hlediska úspory nákladů pro podnik a také mezi sebou z hlediska účinnosti.
Key words:solární energie, kolektor, ETA Hlinsko, solárně termický systém

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Final thesisSupervisor's reviewOpponent's review

Parts of thesis with postponed release:

Thesis assignment unlimited

If you wish access parts of thesis with postponed release, please contact the user doc. Ing. Martin Fajman, Ph.D..