Lidé na MENDELU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

doc. Ing. Martin Fajman, Ph.D.
Identifikační číslo: 2824
Univerzitní e-mail: martin.fajman [at] mendelu.cz
 
Akademický pracovník - docent - Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)
Manažer projektu - Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)
 
Externí učitel - Institut celoživotního vzdělávání (MENDELU)

Kontakty     Výuka     Projekty     Publikace     
Stáže     Orgány     Vedené práce     Konference     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Diplomová práce
Název práce:Sledování provozu a srovnání parametrů fotovoltaických elektráren
Autor: Ing. Pavel Cejpek
Pracoviště: Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)
Vedoucí práce: doc. Ing. Martin Fajman, Ph.D.
Oponent:doc. Ing. Jaroslav Ondráček, CSc.
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:Čeština

Čeština        Angličtina

Název práce:Sledování provozu a srovnání parametrů fotovoltaických elektráren
Abstrakt:ABSTRAKT V této diplomové práci na téma Sledování provozu a srovnání parametrů fotovoltaických elektráren je nejprve popsána historie fotovoltaiky, generační vývoj fotovoltaických článků, princip práce a recyklace fotovoltaických panelů. Dále jsou zde popsány existující fotovoltaické systémy a finanční nástroje podpory fotovoltaiky v České republice. Hlavním cílem byl popis a srovnání parametrů fotovoltaických elektráren a vyhodnocení jejich provozních dat. K porovnání těchto dat sloužil program PV GIS a údaje z přilehlých meteorologických stanic. Při zpracování byly použity hodnoty z roku 2011 elektráren nacházejících se na různých místech České republiky. Z porovnávaných fotovoltaických elektráren byla nejlépe vyhodnocena ta, která se nachází na území Jihomoravského kraje.
Klíčová slova:fotovoltaika, fotovoltaická elektrárna, solární energie

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Závěrečná prácePosudek vedoucíhoPosudek oponenta

Části práce s odloženým zveřejněním:

Zadání práce neomezeně

Pokud chcete získat přístup k částem práce s odloženým zveřejněním, kontaktujte uživatele doc. Ing. Martin Fajman, Ph.D..