Lidé na MENDELU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

doc. Ing. Martin Fajman, Ph.D.
Identifikační číslo: 2824
Univerzitní e-mail: martin.fajman [at] mendelu.cz
 
Akademický pracovník - docent - Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)
Manažer projektu - Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)
 
Externí učitel - Institut celoživotního vzdělávání (MENDELU)

Kontakty     Výuka     Projekty     Publikace     
Stáže     Orgány     Vedené práce     Konference     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Diplomová práce
Název práce:Produkční a energetické parametry plantáží rychle rostoucích dřevin
Autor: Ing. Lukáš Kozáček
Pracoviště: Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)
Vedoucí práce: doc. Ing. Martin Fajman, Ph.D.
Oponent:Ing. Miroslav Trnka, CSc.
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:Čeština

Čeština        Angličtina

Název práce:Produkční a energetické parametry plantáží rychle rostoucích dřevin
Abstrakt:Tato diplomová práce je zaměřena zejména na problematiku pěstování rychle rostoucích dřevin pěstovaných v podmínkách ČR. Poskytuje přehled elementárních informací nezbytných pro obhospodařování výmladkových plantáží od jejich založení až po jejich sklizeň. Následně se zabývá možnostmi odhadu výnosu a některými důležitými výnosovými parametry. Ty mají značný vliv na rentabilitu a jejich znalost je pro provozování těchto projektů nezbytná. Hlavním cílem této práce bylo stanovení co možná nejpřesnějšího odhadu celkové produkce pro konkrétní lokalitu. Bylo zjištěno, že pomocí určitých dílčích ukazatelů je možno ho odhadnout s dostatečnou přesností. Celkový výnos je značně dynamický jev a závisí na mnoha faktorech. Proto je nutno provádět dlouhodobá pozorování a častá měření aby bylo možno zajistit dostatečnou přesnost dat vstupujících do konečného výpočtu. Výsledky, které byly získány mohou být použity jak v zemědělské nebo lesnické praxi, tak v soukromém sektoru popřípadě i jinde.
Klíčová slova:rychle rostoucí dřeviny, výnos, odhad, pěstování

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Závěrečná prácePosudek vedoucíhoPosudek oponenta

Části práce s odloženým zveřejněním:

Zadání práce neomezeně

Pokud chcete získat přístup k částem práce s odloženým zveřejněním, kontaktujte uživatele doc. Ing. Martin Fajman, Ph.D..