Lidé na MENDELU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

doc. Ing. Martin Fajman, Ph.D.
Identifikační číslo: 2824
Univerzitní e-mail: martin.fajman [at] mendelu.cz
 
Akademický pracovník - docent - Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)
Manažer projektu - Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)
 
Externí učitel - Institut celoživotního vzdělávání (MENDELU)

Kontakty     Výuka     Projekty     Publikace     
Stáže     Orgány     Vedené práce     Konference     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Bakalářská práce
Název práce:Výhodnost provozu malých vodních elektráren a mikrozdrojů
Autor: Ing. Pavla Beránková
Pracoviště: Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)
Vedoucí práce: doc. Ing. Martin Fajman, Ph.D.
Oponent:doc. Ing. Jaroslav Ondráček, CSc.
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:Čeština

Čeština        Angličtina

Název práce:Výhodnost provozu malých vodních elektráren a mikrozdrojů
Abstrakt:Pro rozvoj malých vodních elektráren a mikrozdrojů je rozhodující, aby jejich ekonomické ukazatele byly srovnatelné, respektive výhodnější než ukazatele ostatních energetických zdrojů. Poznatky z provozu potvrzují, že malé vodní elektrárny se vyznačují několikanásobně delší dobou ekonomické životnosti, než je doba návratnosti prostředků vynaložených na jejich pořízení. Pozornost bude zaměřena na dominantní malé vodní elektrárny o výkonu od 0,1 MW do 10 MW, které se rozhodujícím způsobem podílejí na celkovém předpokládaném objemu výroby a výkonů malých vodních elektráren. Záměrem práce je posouzení efektivnosti malé vodní elektrárny hodnocením ekonomických účinků a nároků.
Právní doložka:Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci na téma: Výhodnost provozu malých vodních elektráren a mikrozdrojů, zpracovala sama a uvedla jsem všechny použité prameny. Souhlasím, aby moje bakalářská práce byla zveřejněna v souladu s § 47b Zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a uložena v knihovně Mendelovy univerzity v Brně, zpřístupněna ke studijním účelům ve shodě s Vyhláškou rektora MZLU o archivaci elektronické podoby závěrečných prací.
Klíčová slova:malé vodní elektrárny, životnost MVE, návratnost investice, finanční zdroje, legislativa

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Závěrečná prácePřílohy prácePosudek vedoucíhoPosudek oponenta

Části práce s odloženým zveřejněním:

Zadání práce neomezeně

Pokud chcete získat přístup k částem práce s odloženým zveřejněním, kontaktujte uživatele doc. Ing. Martin Fajman, Ph.D..