Lidé na MENDELU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

doc. Ing. Martin Fajman, Ph.D.
Identifikační číslo: 2824
Univerzitní e-mail: martin.fajman [at] mendelu.cz
 
Akademický pracovník - docent - Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)
Manažer projektu - Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)
 
Externí učitel - Institut celoživotního vzdělávání (MENDELU)

Kontakty     Výuka     Projekty     Publikace     
Stáže     Orgány     Vedené práce     Konference     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Diplomová práce
Název práce:Využití rostlinných olejů jako alternativních paliv pro motory s vnitřním spalováním
Autor: Ing. et Ing. Tomáš Hlavenka
Pracoviště: Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)
Vedoucí práce: doc. Ing. Martin Fajman, Ph.D.
Oponent:doc. Ing. Pavel Sedlák, CSc.
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:Čeština

Čeština        Angličtina

Název práce:Využití rostlinných olejů jako alternativních paliv pro motory s vnitřním spalováním
Abstrakt:Abstrakt Vybraná modelová vozidla byla podrobena dvacetiměsíčnímu provozními testu, kdy byla provozována na rostlinný olej a naftu motorovou pomocí konverzního dvoupalivového systému. Na začátku a na konci testu byl změřen točivý moment, měrná spotřeba, kouřivost a výkon motorů vozidel na rostlinný olej a na NM za plného zatížení. Toto měření bylo na konci testu -- tedy po dvaceti měsících provozu a cca 60 000 km proběhu znova zopakováno a porovnáno. V době provozu byla orientačně sledována spotřeba a zaznamenávány veškeré provozní komplikace spojené s provozem na rostlinný olej. Bylo prokázáno, používání rostlinného oleje jako paliva nemá negativní vliv na emisní a výkonové parametry motoru a že jeho dlouhodobé využívání jako paliva nevede k poškození, či nadměrnému opotřebení motoru.
Klíčová slova:biopaliva, točivý moment, výkon, emise, rostlinný olej

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Závěrečná prácePosudek vedoucíhoPosudek oponenta

Části práce s odloženým zveřejněním:

Zadání práce neomezeně

Pokud chcete získat přístup k částem práce s odloženým zveřejněním, kontaktujte uživatele doc. Ing. Martin Fajman, Ph.D..