Lidé na MENDELU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

doc. Ing. Martin Fajman, Ph.D.
Identifikační číslo: 2824
Univerzitní e-mail: martin.fajman [at] mendelu.cz
 
Akademický pracovník - docent - Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)
Manažer projektu - Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)
 
Externí učitel - Institut celoživotního vzdělávání (MENDELU)

Kontakty     Výuka     Projekty     Publikace     
Stáže     Orgány     Vedené práce     Konference     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Bakalářská práce
Název práce:Vývoj a využití solární energie - fotovoltaické systémy
Autor: Bc. Denisa Rabušicová
Pracoviště: Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)
Vedoucí práce: doc. Ing. Martin Fajman, Ph.D.
Oponent:doc. Ing. Jaroslav Ondráček, dr. h. c.
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:Čeština

Čeština        Angličtina

Název práce:Vývoj a využití solární energie - fotovoltaické systémy
Abstrakt:Bakalářká práce na téma Vývoj a využití solární energie - fotovoltaické systémy se zaměřuje na popis vývoje této technologie od samého počátku až po současnost. Zdrojem energie pro fotovoltaické systémy je sluneční záření a základní informace o něm jsou proto v této práci přehledně shrnuty. Práce se dále zabývá historií fotovoltaiky a popisem principufunkce fotovoltaického článku, jsou zmíněny technické předpoklady nasazení fotovoltaických systémů, ekonomické hledisko této technologie a legislativa vztahující se k problematice obnovitelných energetických zdrojů a tedy i fotovoltaiky. V neposlední řadě jsou v práci také jmenovány významné fotovoltaické systémy uplatněné v praxi v České republice i v zahraničí, a také významní čeští i zahraniční výrobci a distributoři fotovoltaických systémů.
Klíčová slova:Fotovoltaický článek, Fotovoltaický modul, Sluneční záření, Fotovoltaická elektrárna

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Závěrečná prácePřílohy prácePosudek vedoucíhoPosudek oponenta

Části práce s odloženým zveřejněním:

Zadání práce neomezeně

Pokud chcete získat přístup k částem práce s odloženým zveřejněním, kontaktujte uživatele doc. Ing. Martin Fajman, Ph.D..