Persons at MENDELU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Martin Fajman, Ph.D.
Identification number: 2824
University e-mail: martin.fajman [at] mendelu.cz
 
Academic staff - Associate Professor - Department of Technology and Automobile Transport (FA)
Manažer projektu - Department of Technology and Automobile Transport (FA)
 
External Teacher - Institut of Lifelong Learning (MENDELU)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     
Placements     Bodies     Supervised theses     Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:System of the utilization solar energy
Written by (author): Ing. Martin Liška
Department: Department of Technology and Automobile Transport (FA)
Thesis supervisor: doc. Ing. Martin Fajman, Ph.D.
Opponent:Dr. Ing. Radovan Kukla
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Czech

Czech        English

Title of the thesis:Systémy využití solární energie
Summary:Bakalářská práce Systémy využití solární energie pojednává o fotovoltaických a solárně termických systémech. Popisuje jejich historii, současnou situaci a nabízí také vyhlídky do budoucna. Jsou zde zmíněny materiály a technologie, které se používají k jejich výrobě, podmínky použití, výhody a nevýhody jejich použití a konečně i skutečná aplikace fotovoltaického systému, který slouží k výrobě elektřiny pro domácnost. Nakonec jsou zde uvedeny i další obnovitelné zdroje energie, jenž se užívají k výrobě elektrické energie nebo tepla.
Key words:Fotovoltaika , Solárně termické systémy, Obnovitelné zdroje energie, Solární energie

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Final thesisThesis appendicesSupervisor's reviewOpponent's review

Parts of thesis with postponed release:

Thesis assignment unlimited

If you wish access parts of thesis with postponed release, please contact the user doc. Ing. Martin Fajman, Ph.D..