Lidé na MENDELU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

doc. Ing. Martin Fajman, Ph.D.
Identifikační číslo: 2824
Univerzitní e-mail: martin.fajman [at] mendelu.cz
 
Akademický pracovník - docent - Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)
Manažer projektu - Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)
 
Externí učitel - Institut celoživotního vzdělávání (MENDELU)

Kontakty     Výuka     Projekty     Publikace     
Stáže     Orgány     Vedené práce     Konference     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Bakalářská práce
Název práce:Geneze uplatnění a vývoj v oblasti energetických zdrojů z biomasy
Autor: Ing. Jan Hloušek
Pracoviště: Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)
Vedoucí práce: doc. Ing. Martin Fajman, Ph.D.
Oponent:Ing. Lucie Drlíková
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:Čeština

Čeština        Angličtina

Název práce:Geneze uplatnění a vývoj v oblasti energetických zdrojů z biomasy
Abstrakt:Cílem bakalářské práce je vypracovat podle literárního přehledů současný stav řešeného problému na zadané téma a nastínit využívání biopaliv v praxi. V bakalářské práci je obsaženo stručné vymezení pojmu obnovitelné zdroje energie, biomasa, druhy biomasy a shrnutí jejího energetického potenciálu. Biomasu jsem rozdělil podle jejího vzniku na cíleně pěstovanou biomasu, odpadní biomasu. Dále jsem se zabýval konverzí energie z biomasy na bázi termochemické, biochemické a mechanicko-chemické přeměny. Hlavní pozornost jsem věnoval realizovaným projektům na území České republiky využívající biomasu k výrobě bioplynu, skládkového plynu a spalování.V závěru jsem shrnul její potenciál na území České republiky.
Klíčová slova:obnovitelné zdroje energie, využití biomasy, biomasa

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Závěrečná prácePřílohy prácePosudek vedoucíhoPosudek oponenta

Části práce s odloženým zveřejněním:

Zadání práce neomezeně

Pokud chcete získat přístup k částem práce s odloženým zveřejněním, kontaktujte uživatele doc. Ing. Martin Fajman, Ph.D..