Lidé na MENDELU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

doc. Ing. Martin Fajman, Ph.D.
Identifikační číslo: 2824
Univerzitní e-mail: martin.fajman [at] mendelu.cz
 
Akademický pracovník - docent - Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)
Manažer projektu - Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)
 
Externí učitel - Institut celoživotního vzdělávání (MENDELU)

Kontakty     Výuka     Projekty     Publikace     
Stáže     Orgány     Vedené práce     Konference     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Bakalářská práce
Název práce:Využití solárně-termických systémů v podmínkách ČR
Autor: Ing. Martin Fárek
Pracoviště: Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)
Vedoucí práce: doc. Ing. Martin Fajman, Ph.D.
Oponent:Ing. Vladimír Fryc
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:Čeština

Čeština        Angličtina

Název práce:Využití solárně-termických systémů v podmínkách ČR
Abstrakt:Bakalářská práce na téma Využití solárně-termických systémů v podmínkách České republiky se zaměřuje na popis těchto systémů. V úvodu je popsáno Slunce a sluneční záření a jejich význam pro život na Zemi. Kromě solárně-termických systémů je zde popsána i činnost fotovoltaických systémů, pro možnost jejich srovnání. V práce je zahrnuta i stručná historie využívání solární energie. Dále jsou zde uvedeny klimatické faktory související se solární energetikou. Práce popisuje také současnou situaci a možnosti do budoucna ve využívání solárně-termických systémů. V závěru práce jsou popsána některá již fungující zařízení v České republice.
Klíčová slova:sluneční energie, solárně-termické systémy, klimatické faktory, fungující zařízení

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Závěrečná prácePřílohy prácePosudek vedoucíhoPosudek oponenta

Části práce s odloženým zveřejněním:

Zadání práce neomezeně

Pokud chcete získat přístup k částem práce s odloženým zveřejněním, kontaktujte uživatele doc. Ing. Martin Fajman, Ph.D..