Lidé na MENDELU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

doc. Ing. Martin Fajman, Ph.D.
Identifikační číslo: 2824
Univerzitní e-mail: martin.fajman [at] mendelu.cz
 
Akademický pracovník - docent - Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)
Manažer projektu - Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)
 
Externí učitel - Institut celoživotního vzdělávání (MENDELU)

Kontakty     Výuka     Projekty     Publikace     
Stáže     Orgány     Vedené práce     Konference     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Bakalářská práce
Název práce:Zhodnocení potenciálu vybraných obnovitelných zdrojů energie
Autor: Ing. Dalibor Adamec
Pracoviště: Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)
Vedoucí práce: doc. Ing. Martin Fajman, Ph.D.
Oponent:doc. Ing. Tomáš Vítěz, Ph.D.
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:Čeština

Čeština        Angličtina

Název práce:Zhodnocení potenciálu vybraných obnovitelných zdrojů energie
Abstrakt:Uplatnění u vybraných obnovitelných zdrojů energie (OZE) je popsáno z hlediska jejich podstaty vzniku, tedy transformace slunečního záření do dalších forem energii jako je energie vody a biomasy. Je zde přiblíženo základní rozdělení energie vody, podle kterého se dále dělí vodní díla. Podle typu vodního díla a velikosti průtoku je další rozdělení strojního zařízení. Potenciál je u velkých vodních elektráren již vyčerpán, kdežto u malých vodních elektráren je zde možností mnoho. Energie samotného slunečního záření, u nichž je popsána historie vzniku, popis, princip a perspektiva fotovoltaické přeměny slunečního záření na elektřinu. Podle celkového zhodnocení má fotovoltaika z hlediska využití a mobility největší potenciál ze všech OZE, ovšem rentabilita je stále otázkou dlouhodobou. Poslední OZE je biomasa, kde je rozveden popis a způsoby využití. V současnosti je nejvíce využívána fermentací a výrobou pelet. Je zde tedy velmi variabilní možnost domácího využití, jako je tak u energetických domů. Potenciál vzhledem k velké zemědělské tradici v České republice patří mezi největší. Celková výroba OZE je v současnosti 4,19 %, do roku 2010 by se měla zvýšit na 8%. U státu EU je podíl OZE na celkové spotřebě energie velmi různorodý v závislosti na rozvoji a průmyslu obyvatelstva.
Klíčová slova:Vodní, Biomasa, Větrná

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Závěrečná prácePřílohy prácePosudek vedoucíhoPosudek oponenta

Části práce s odloženým zveřejněním:

Zadání práce neomezeně

Pokud chcete získat přístup k částem práce s odloženým zveřejněním, kontaktujte uživatele doc. Ing. Martin Fajman, Ph.D..