Persons at MENDELU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Martin Fajman, Ph.D.
Identification number: 2824
University e-mail: martin.fajman [at] mendelu.cz
 
Academic staff - Associate Professor - Department of Technology and Automobile Transport (FA)
 
External Teacher - Institute of Lifelong Learning (MENDELU)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     
Placements     Bodies     Supervised theses     Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:The usage of the solar energy under the Czech Republic conditions
Written by (author): Ing. Jaromír Sapík
Department: Department of Technology and Automobile Transport (FA)
Thesis supervisor: doc. Ing. Martin Fajman, Ph.D.
Opponent:Ing. Milan Šinkora, Ph.D.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Czech

Czech        English

Title of the thesis:Využití solární energie v podmínkách ČR
Summary:Bakalářská práce Využití solární energie v podmínkách ČR se zaměřuje na popis, funkci a využití solárních systémů. Podle přeměny energie dělíme tyto systémy na fototermické a fotovoltaické. Dále je zde uvedeno srovnání solární energie s ostatními a detailní popis o jejím využití v ČR jak z hlediska zákona, tak z hlediska klimatu. Nakonec jsou rozvedeny tři varianty fototermických solárních systémů v domě s různým zaměřením a jejich podrobný popis.
Key words:fototermické systémy, fotovoltaické systémy, přeměna energie

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Final thesisSupervisor's reviewOpponent's review

Parts of thesis with postponed release:

Thesis assignment unlimited

If you wish access parts of thesis with postponed release, please contact the user doc. Ing. Martin Fajman, Ph.D..