Lidé na MENDELU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

doc. Ing. Martin Fajman, Ph.D.
Identifikační číslo: 2824
Univerzitní e-mail: martin.fajman [at] mendelu.cz
 
Akademický pracovník - docent - Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)
 
Externí učitel - Institut celoživotního vzdělávání (MENDELU)

Kontakty     Výuka     Projekty     Publikace     
Stáže     Orgány     Vedené práce     Konference     

Následující seznam zobrazuje přehled vedených prací na MENDELU.

Pomocí následujícího filtru můžete omezit zobrazované záznamy.

Rok odevzdání:
Typ práce:

Poř.StavTypZávěrečná práceDokdyPodrobnosti
1.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Ing. Dalibor Adamec
Zhodnocení potenciálu vybraných obnovitelných zdrojů energie
duben 2008Zobrazení závěrečné práce
2.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Ing. Ivo Bařinka, DiS.
Metody měření emisí vznětových motorů
květen 2010Zobrazení závěrečné práce
3.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Ivo Bařinka, DiS.
Srovnání emisí vznětových motorů v závislosti na typu palivového systému, typu emisního systému a proběhu vozidel
duben 2012Zobrazení závěrečné práce
4.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Pavla Beránková
Hodnocení ekonomiky provozu malých vodních a fotovoltaických elektráren srovnatelného výkonu
duben 2012Zobrazení závěrečné práce
5.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Ing. Pavla Beránková
Výhodnost provozu malých vodních elektráren a mikrozdrojů
květen 2010Zobrazení závěrečné práce
6.Závěrečná práce je nekompletníBPAutor: Libor Bija
Problematika volby susbtrátů bioplynových stanic
duben 2013Zobrazení závěrečné práce
7.Závěrečná práce je rozpracovánaBPAutor: Jiří Blaha
Hodnocení ekonomické efektivity pěstování energetických plodin v ČR
duben 2021Zobrazení závěrečné práce
8.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Ing. Pavel Cejpek
Přímé technické využití solární energie
duben 2008Zobrazení závěrečné práce
9.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Pavel Cejpek
Sledování provozu a srovnání parametrů fotovoltaických elektráren
květen 2010Zobrazení závěrečné práce
10.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Martin Diviš
Analýza využívání tepla z provozu bioplynové stanice
duben 2015Zobrazení závěrečné práce
11.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Ing. Martin Diviš
Posouzení vlivu různých vstupních surovin na provoz bioplynové stanice
duben 2013Zobrazení závěrečné práce
12.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Martin Fárek
Sledování solárně termických systémů v konkrétní aplikaci
květen 2010Zobrazení závěrečné práce
13.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Ing. Martin Fárek
Využití solárně-termických systémů v podmínkách ČR
duben 2008Zobrazení závěrečné práce
14.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Martin Gaľa
Technicko-ekonomické hodnocení vybraných fotovoltaických systémů
duben 2012Zobrazení závěrečné práce
15.Závěrečná práce je rozpracovánaBPAutor: Stanislav Hajda
Využití solárních systémů pro produkci elektrické energie
duben 2021Zobrazení závěrečné práce
16.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Janina Heczková
Produkční a energetické parametry plantáží rychle rostoucích dřevin
duben 2013Zobrazení závěrečné práce
17.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Ing. Janina Heczková
Produkční a energetické parametry plantáží rychle rostoucích dřevin
duben 2011Zobrazení závěrečné práce
18.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Ing. et Ing. Tomáš Hlavenka
Využití rostlinných olejů jako alternativních paliv
duben 2007Zobrazení závěrečné práce
19.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. et Ing. Tomáš Hlavenka
Využití rostlinných olejů jako alternativních paliv pro motory s vnitřním spalováním
duben 2009Zobrazení závěrečné práce
20.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Ing. Jan Hloušek
Geneze uplatnění a vývoj v oblasti energetických zdrojů z biomasy
duben 2008Zobrazení závěrečné práce
21.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Jan Hloušek
Srovnání provozních parametrů bioplynových stanic
květen 2010Zobrazení závěrečné práce
22.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Pavel Holík
Hodnocení provozu kotle na biomasu
duben 2019Zobrazení závěrečné práce
23.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Ing. Pavel Holík
Využití energie biomasy
duben 2016Zobrazení závěrečné práce
24.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Ing. Jana Horáková
Popis fungování zvolené bioplynové stanice
duben 2011Zobrazení závěrečné práce
25.Závěrečná práce je nekompletníDPAutor: Ing. Jana Horáková
Sledování konkrétní bioplynové stanice
duben 2013Zobrazení závěrečné práce
26.Závěrečná práce je rozpracovánaBPAutor: Jiří Horký
Srovnání produkčních parametrů kukuřice a čiroku pro energetické využití
duben 2019Zobrazení závěrečné práce
27.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Jakub Kaňka
Pěstování energetických plodin a jejich využití v ČR
duben 2015Zobrazení závěrečné práce
28.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Ing. et Ing. Ondřej Klíma
Komplexní návrh solárně termického systému pro rodinný dům
duben 2014Zobrazení závěrečné práce
29.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Ing. Pavla Kochová, DiS.
Energeticky úsporné domy
duben 2008Zobrazení závěrečné práce
30.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Jiří Kopecký
Topný faktor tepelných čerpadel v provozních podmínkách
duben 2007Zobrazení závěrečné práce
31.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Michal Kovář
Studie manipulace a dalšího využití výmětu výrobních linek
duben 2017Zobrazení závěrečné práce
32.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Bc. Kateřina Kovářová
Rychle rostoucí dřeviny - ekonomické srovnání výmladkových a množitelských plantáží
duben 2019Zobrazení závěrečné práce
33.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Lukáš Kozáček
Produkční a energetické parametry plantáží rychle rostoucích dřevin
duben 2009Zobrazení závěrečné práce
34.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Bc. Lucie Kozmanová
Pěstování energetických plodin v ČR
duben 2017Zobrazení závěrečné práce
35.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Bc. Vitaliy Kravchenko
Ekonomické hodnocení modelového fotovoltaického systému v podmínkách České republiky
duben 2018Zobrazení závěrečné práce
36.Závěrečná práce je rozpracovánaDisPAutor: Ing. Martin Kucín
Systém pro sběr, analýzu a prezentaci provozních dat zemědělských strojů
duben 2023Zobrazení závěrečné práce
37.Závěrečná práce je nekompletníBPAutor: Bc. Martin Kyselka
Technologické prvky bioplynových stanic
duben 2011Zobrazení závěrečné práce
38.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Bc. Martin Kyselka
Technologické prvky bioplynových stanic
duben 2013Zobrazení závěrečné práce
39.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Ing. Martina Lipowská
Pěstování energetických plodin a jejich využití v ČR
duben 2011Zobrazení závěrečné práce
40.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Martina Lipowská
Sledování výnosových parametrů plantáží rychle rostoucích dřevin
duben 2013Zobrazení závěrečné práce
41.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Martin Liška
Hodnocení vybraných fotovoltaických systémů
květen 2010Zobrazení závěrečné práce
42.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Ing. Martin Liška
Systémy využití solární energie
duben 2008Zobrazení závěrečné práce
43.Závěrečná práce je rozpracovánaDPAutor: Bc. Jáchym Lukašík
Ekonomické hodnocení provozu bioplynové stanice a její potenciální transformace k produkci biometanu
duben 2020Zobrazení závěrečné práce
44.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Bc. Jáchym Lukašík
Hodnocení vývoje podpory pro produkci bioplynu v České republice
duben 2018Zobrazení závěrečné práce
45.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Jan Maštera
Sledování provozních parametrů vybrané bioplynové stanice
duben 2015Zobrazení závěrečné práce
46.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Ing. Jan Maštera
Sledování solárně termických systémů v konkrétní aplikaci
duben 2012Zobrazení závěrečné práce
47.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Bc. Michal Moncman
Vývoj využití solární energie - fotovoltaické systémy
duben 2014Zobrazení závěrečné práce
48.Závěrečná práce je nekompletníBPAutor: Jindřich Moravcsik
Energetické využití biomasy biochemickou konverzí
duben 2007Zobrazení závěrečné práce
49.Závěrečná práce je nekompletníBPAutor: Jindřich Moravcsik
Energetické využití biomasy biochemickou konverzí
duben 2008Zobrazení závěrečné práce
50.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Ing. Jakub Najman, DiS.
Pěstování energetických plodin a jejich využití v ČR
duben 2012Zobrazení závěrečné práce
51.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Ing. Vlastimil Nejtek, Ph.D.
Přehled využívání energie větru
květen 2010Zobrazení závěrečné práce
52.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Kamil Novotný
Technicko -- ekonomické vlastnosti kogeneračních jednotek
duben 2007Zobrazení závěrečné práce
53.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Bc. Petra Onderková
Srovnání provozu zvolených bioplynových stanic
duben 2011Zobrazení závěrečné práce
54.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Bc. Marián Orviský
Vodík jako alternativní zdroj energie
duben 2007Zobrazení závěrečné práce
55.Závěrečná práce je nekompletníDPAutor: Bc. Marián Orviský
Vyhodnocení energetických parametrů sledování vybrané lokality plantáží RRD
duben 2009Zobrazení závěrečné práce
56.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Ing. Jiří Pelíšek
Rozbor parametrů vybrané bioplynové stanice
duben 2011Zobrazení závěrečné práce
57.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Ing. Jana Peterková
Podpora produkce pěstování energetických plodin v ČR
duben 2012Zobrazení závěrečné práce
58.Závěrečná práce je rozpracovánaDPAutor: Bc. Vít Procházka
Faktory ovlivňující růst plantáží rychle rostoucích dřevin
duben 2020Zobrazení závěrečné práce
59.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Bc. Vít Procházka
Faktory ovlivňující vzcházení plantáží rychle rostoucích dřevin
duben 2018Zobrazení závěrečné práce
60.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Bc. Denisa Rabušicová
Vývoj a využití solární energie - fotovoltaické systémy
duben 2008Zobrazení závěrečné práce
61.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Ing. Lukáš Raichl
Využití solární energie v podmínkách ČR
duben 2016Zobrazení závěrečné práce
62.Závěrečná práce je nekompletníBPAutor: Bc. Olga Rajmová
Historický vývoj používání malých vodních elektráren v ČR
duben 2015Zobrazení závěrečné práce
63.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Ing. Jaromír Sapík
Využití solární energie v podmínkách ČR
duben 2007Zobrazení závěrečné práce
64.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Bc. Eva Smejkalová
Peletování biomasy pro energetické účely
duben 2011Zobrazení závěrečné práce
65.Závěrečná práce je nekompletníDPAutor: Bc. Eva Smejkalová
Peletování biomasy pro energetické účely a vlastnosti pelet
duben 2013Zobrazení závěrečné práce
66.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Bc. Aneta Smílková
Vybrané ekonomické aspekty pěstování rychle rostoucích dřevin
duben 2019Zobrazení závěrečné práce
67.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Bc. Silvie Srovnalová
Využití solární energie formou fotovoltaických systémů
duben 2011Zobrazení závěrečné práce
68.Závěrečná práce je nekompletníBPAutor: Bc. Petr Sysel
Využití energie biopaliv ze zemědělské produkce
duben 2008Zobrazení závěrečné práce
69.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Bc. Petr Sysel
Využití energie biopaliv ze zemědělské produkce
květen 2009Zobrazení závěrečné práce
70.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Ing. Michal Ševčík
Uspořádání a provozní výhody malých vodních elektráren
duben 2013Zobrazení závěrečné práce
71.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Ing. Jan Šmíd
Energetické využití komunálního odpadu
duben 2016Zobrazení závěrečné práce
72.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Jan Šmíd
Potenciální využití odpadní biomasy k diverzifikaci paliva teplárenské zdroje
duben 2018Zobrazení závěrečné práce
73.Závěrečná práce je nekompletníBPAutor: Ing. Helena Šplíchalová
Využití energie větru v podmínkách České republiky
duben 2008Zobrazení závěrečné práce
74.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Ing. Helena Šplíchalová
Využití energie větru v podmínkách České republiky
duben 2010Zobrazení závěrečné práce
75.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Hubert Šťastný
Hodnocení vlivu prostředí na produkční parametry plantáží rychle rostoucích dřevin
duben 2017Zobrazení závěrečné práce
76.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Ing. Hubert Šťastný
Zhodnocení vlivu záměrného čištění fotovoltaické elektrárny na její produkční parametry
duben 2014Zobrazení závěrečné práce
77.Závěrečná práce je nekompletníBPAutor: David Švéda
Kombinovaná doprava
duben 2016Zobrazení závěrečné práce
78.Závěrečná práce je nekompletníBPAutor: Hana Trněná
Využití solární energie v podmínkách ČR
duben 2011Zobrazení závěrečné práce
79.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Stanislav Uchytil
Sledování provozních parametrů bioplynové stanice
květen 2010Zobrazení závěrečné práce
80.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Bc. Pavla Umlášková
Ekonomický přínos pěstování japonských topolů pro rodinný rozpočet
duben 2015Zobrazení závěrečné práce
81.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Josef Vacuška
Sledování produkčních parametrů vybraného fotovoltaického systému
duben 2011Zobrazení závěrečné práce
82.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Ing. Tomáš Valenta
Využití energie obnovitelných zdrojů ze zemědělské produkce
duben 2007Zobrazení závěrečné práce
83.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Bc. Natalia Varha
Možnosti využití obnovitelných zdrojů energie v agrárním sektoru
duben 2019Zobrazení závěrečné práce
84.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Jan Vedral
Optimalizace distribučních tras ve vybrané společnosti
květen 2017Zobrazení závěrečné práce
85.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Bc. Matěj Vodák
Technologie pěstování rychle rostoucích dřevin
duben 2017Zobrazení závěrečné práce
86.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Rudolf Vomela
Technicko ekonomické hodnocení provozu vybraného vozidla z pohledu spolehlivosti
duben 2006Zobrazení závěrečné práce
87.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Monika Zbojková
Hodnocení provozu kotle na biomasu z pohledu emisí
duben 2017Zobrazení závěrečné práce
88.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Ing. Monika Zbojková
Pěstování plantáží rychle rostoucích dřevin
duben 2015Zobrazení závěrečné práce
89.Závěrečná práce je odevzdánaBPAutor: Jan Zelinka
Posouzení technicko-ekonomických parametrů projektu konkrétního solárně-termického systému
duben 2019Zobrazení závěrečné práce

Legenda (otevře/zavře se po kliknutí)
BPBakalářská práce
DPDiplomová práce
DisPDisertační práce
HabPHabilitační práce
RigPRigorózní práce
TzDisPTeze disertační práce
ZpMBAZávěrečná MBA práce
ZPZávěrečná práce
ZPicvZávěrečná práce - Institut celoživotního vzdělávání
ZPzsZávěrečná práce - zahraniční studenti
Závěrečná práce je nekompletníZávěrečná práce je nekompletní
Závěrečná práce nebyla úspěšně obhájenaZávěrečná práce nebyla úspěšně obhájena
Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaZávěrečná práce byla úspěšně obhájena
Závěrečná práce je odevzdánaZávěrečná práce je odevzdána
Závěrečná práce je rozpracovánaZávěrečná práce je rozpracována