Persons at MENDELU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Martin Fajman, Ph.D.
Identification number: 2824
University e-mail: martin.fajman [at] mendelu.cz
 
Academic staff - Associate Professor - Department of Technology and Automobile Transport (FA)
Manažer projektu - Department of Technology and Automobile Transport (FA)
 
External Teacher - Institut of Lifelong Learning (MENDELU)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     
Placements     Bodies     Supervised theses     Conferences     

The following list contains supervised theses at MENDELU.

Use the following filter to restrict the displayed records.

Year of submission:
Type of thesis:

Ord.StateTypeFinal thesisUntilDetails
1.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Dalibor Adamec
Zhodnocení potenciálu vybraných obnovitelných zdrojů energie
April 2008Displaying the final thesis
2.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Ivo Bařinka, DiS.
Metody měření emisí vznětových motorů
May 2010Displaying the final thesis
3.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Ivo Bařinka, DiS.
Srovnání emisí vznětových motorů v závislosti na typu palivového systému, typu emisního systému a proběhu vozidel
April 2012Displaying the final thesis
4.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Pavla Beránková
Hodnocení ekonomiky provozu malých vodních a fotovoltaických elektráren srovnatelného výkonu
April 2012Displaying the final thesis
5.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Pavla Beránková
Výhodnost provozu malých vodních elektráren a mikrozdrojů
May 2010Displaying the final thesis
6.Final thesis is incompleteBTWritten by (author): Libor Bija
Problematika volby susbtrátů bioplynových stanic
April 2013Displaying the final thesis
7.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Pavel Cejpek
Přímé technické využití solární energie
April 2008Displaying the final thesis
8.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Pavel Cejpek
Sledování provozu a srovnání parametrů fotovoltaických elektráren
May 2010Displaying the final thesis
9.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Martin Diviš
Analýza využívání tepla z provozu bioplynové stanice
April 2015Displaying the final thesis
10.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Martin Diviš
Posouzení vlivu různých vstupních surovin na provoz bioplynové stanice
April 2013Displaying the final thesis
11.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Martin Fárek
Sledování solárně termických systémů v konkrétní aplikaci
May 2010Displaying the final thesis
12.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Martin Fárek
Využití solárně-termických systémů v podmínkách ČR
April 2008Displaying the final thesis
13.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Martin Gaľa
Technicko-ekonomické hodnocení vybraných fotovoltaických systémů
April 2012Displaying the final thesis
14.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Janina Heczková
Produkční a energetické parametry plantáží rychle rostoucích dřevin
April 2013Displaying the final thesis
15.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Janina Heczková
Produkční a energetické parametry plantáží rychle rostoucích dřevin
April 2011Displaying the final thesis
16.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. et Ing. Tomáš Hlavenka
Využití rostlinných olejů jako alternativních paliv
April 2007Displaying the final thesis
17.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. et Ing. Tomáš Hlavenka
Využití rostlinných olejů jako alternativních paliv pro motory s vnitřním spalováním
April 2009Displaying the final thesis
18.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Jan Hloušek
Geneze uplatnění a vývoj v oblasti energetických zdrojů z biomasy
April 2008Displaying the final thesis
19.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Jan Hloušek
Srovnání provozních parametrů bioplynových stanic
May 2010Displaying the final thesis
20.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Pavel Holík
Hodnocení provozu kotle na biomasu
April 2019Displaying the final thesis
21.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Pavel Holík
Využití energie biomasy
April 2016Displaying the final thesis
22.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Jana Horáková
Popis fungování zvolené bioplynové stanice
April 2011Displaying the final thesis
23.Final thesis is incompleteDTWritten by (author): Ing. Jana Horáková
Sledování konkrétní bioplynové stanice
April 2013Displaying the final thesis
24.Final thesis is in progressBTWritten by (author): Jiří Horký
Srovnání produkčních parametrů kukuřice a čiroku pro energetické využití
April 2019Displaying the final thesis
25.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Jakub Kaňka
Pěstování energetických plodin a jejich využití v ČR
April 2015Displaying the final thesis
26.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. et Ing. Ondřej Klíma
Komplexní návrh solárně termického systému pro rodinný dům
April 2014Displaying the final thesis
27.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Pavla Kochová, DiS.
Energeticky úsporné domy
April 2008Displaying the final thesis
28.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Jiří Kopecký
Topný faktor tepelných čerpadel v provozních podmínkách
April 2007Displaying the final thesis
29.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Michal Kovář
Studie manipulace a dalšího využití výmětu výrobních linek
April 2017Displaying the final thesis
30.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Kateřina Kovářová
Rychle rostoucí dřeviny - ekonomické srovnání výmladkových a množitelských plantáží
April 2019Displaying the final thesis
31.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Lukáš Kozáček
Produkční a energetické parametry plantáží rychle rostoucích dřevin
April 2009Displaying the final thesis
32.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Lucie Kozmanová
Pěstování energetických plodin v ČR
April 2017Displaying the final thesis
33.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Vitaliy Kravchenko
Ekonomické hodnocení modelového fotovoltaického systému v podmínkách České republiky
April 2018Displaying the final thesis
34.Final thesis is in progressDisTWritten by (author): Ing. Martin Kucín
Systém pro sběr, analýzu a prezentaci provozních dat zemědělských strojů
September 2023Displaying the final thesis
35.Final thesis is incompleteBTWritten by (author): Bc. Martin Kyselka
Technologické prvky bioplynových stanic
April 2011Displaying the final thesis
36.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Martin Kyselka
Technologické prvky bioplynových stanic
April 2013Displaying the final thesis
37.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Martina Lipowská
Pěstování energetických plodin a jejich využití v ČR
April 2011Displaying the final thesis
38.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Martina Lipowská
Sledování výnosových parametrů plantáží rychle rostoucích dřevin
April 2013Displaying the final thesis
39.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Martin Liška
Hodnocení vybraných fotovoltaických systémů
May 2010Displaying the final thesis
40.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Martin Liška
Systémy využití solární energie
April 2008Displaying the final thesis
41.Final thesis is in progressDTWritten by (author): Bc. Jáchym Lukašík
Ekonomické hodnocení provozu bioplynové stanice a její potenciální transformace k produkci biometanu
April 2020Displaying the final thesis
42.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Jáchym Lukašík
Hodnocení vývoje podpory pro produkci bioplynu v České republice
April 2018Displaying the final thesis
43.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Jan Maštera
Sledování provozních parametrů vybrané bioplynové stanice
April 2015Displaying the final thesis
44.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Jan Maštera
Sledování solárně termických systémů v konkrétní aplikaci
April 2012Displaying the final thesis
45.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Michal Moncman
Vývoj využití solární energie - fotovoltaické systémy
April 2014Displaying the final thesis
46.Final thesis is incompleteBTWritten by (author): Jindřich Moravcsik
Energetické využití biomasy biochemickou konverzí
April 2007Displaying the final thesis
47.Final thesis is incompleteBTWritten by (author): Jindřich Moravcsik
Energetické využití biomasy biochemickou konverzí
April 2008Displaying the final thesis
48.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Jakub Najman, DiS.
Pěstování energetických plodin a jejich využití v ČR
April 2012Displaying the final thesis
49.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Vlastimil Nejtek
Přehled využívání energie větru
May 2010Displaying the final thesis
50.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Kamil Novotný
Technicko -- ekonomické vlastnosti kogeneračních jednotek
April 2007Displaying the final thesis
51.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Petra Onderková
Srovnání provozu zvolených bioplynových stanic
April 2011Displaying the final thesis
52.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Marián Orviský
Vodík jako alternativní zdroj energie
April 2007Displaying the final thesis
53.Final thesis is incompleteDTWritten by (author): Bc. Marián Orviský
Vyhodnocení energetických parametrů sledování vybrané lokality plantáží RRD
April 2009Displaying the final thesis
54.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Jiří Pelíšek
Rozbor parametrů vybrané bioplynové stanice
April 2011Displaying the final thesis
55.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Jana Peterková
Podpora produkce pěstování energetických plodin v ČR
April 2012Displaying the final thesis
56.Final thesis is in progressDTWritten by (author): Bc. Vít Procházka
Faktory ovlivňující růst plantáží rychle rostoucích dřevin
April 2020Displaying the final thesis
57.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Vít Procházka
Faktory ovlivňující vzcházení plantáží rychle rostoucích dřevin
April 2018Displaying the final thesis
58.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Denisa Rabušicová
Vývoj a využití solární energie - fotovoltaické systémy
April 2008Displaying the final thesis
59.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Lukáš Raichl
Využití solární energie v podmínkách ČR
April 2016Displaying the final thesis
60.Final thesis is incompleteBTWritten by (author): Bc. Olga Rajmová
Historický vývoj používání malých vodních elektráren v ČR
April 2015Displaying the final thesis
61.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Jaromír Sapík
Využití solární energie v podmínkách ČR
April 2007Displaying the final thesis
62.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Eva Smejkalová
Peletování biomasy pro energetické účely
April 2011Displaying the final thesis
63.Final thesis is incompleteDTWritten by (author): Bc. Eva Smejkalová
Peletování biomasy pro energetické účely a vlastnosti pelet
April 2013Displaying the final thesis
64.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Aneta Smílková
Vybrané ekonomické aspekty pěstování rychle rostoucích dřevin
April 2019Displaying the final thesis
65.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Silvie Srovnalová
Využití solární energie formou fotovoltaických systémů
April 2011Displaying the final thesis
66.Final thesis is incompleteBTWritten by (author): Bc. Petr Sysel
Využití energie biopaliv ze zemědělské produkce
April 2008Displaying the final thesis
67.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Petr Sysel
Využití energie biopaliv ze zemědělské produkce
May 2009Displaying the final thesis
68.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Michal Ševčík
Uspořádání a provozní výhody malých vodních elektráren
April 2013Displaying the final thesis
69.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Jan Šmíd
Energetické využití komunálního odpadu
April 2016Displaying the final thesis
70.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Jan Šmíd
Potenciální využití odpadní biomasy k diverzifikaci paliva teplárenské zdroje
April 2018Displaying the final thesis
71.Final thesis is incompleteBTWritten by (author): Ing. Helena Šplíchalová
Využití energie větru v podmínkách České republiky
April 2008Displaying the final thesis
72.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Helena Šplíchalová
Využití energie větru v podmínkách České republiky
April 2010Displaying the final thesis
73.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Hubert Šťastný
Hodnocení vlivu prostředí na produkční parametry plantáží rychle rostoucích dřevin
April 2017Displaying the final thesis
74.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Hubert Šťastný
Zhodnocení vlivu záměrného čištění fotovoltaické elektrárny na její produkční parametry
April 2014Displaying the final thesis
75.Final thesis is incompleteBTWritten by (author): David Švéda
Kombinovaná doprava
April 2016Displaying the final thesis
76.Final thesis is incompleteBTWritten by (author): Hana Trněná
Využití solární energie v podmínkách ČR
April 2011Displaying the final thesis
77.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Stanislav Uchytil
Sledování provozních parametrů bioplynové stanice
May 2010Displaying the final thesis
78.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Pavla Umlášková
Ekonomický přínos pěstování japonských topolů pro rodinný rozpočet
April 2015Displaying the final thesis
79.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Josef Vacuška
Sledování produkčních parametrů vybraného fotovoltaického systému
April 2011Displaying the final thesis
80.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Tomáš Valenta
Využití energie obnovitelných zdrojů ze zemědělské produkce
April 2007Displaying the final thesis
81.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Natalia Varha
Možnosti využití obnovitelných zdrojů energie v agrárním sektoru
April 2019Displaying the final thesis
82.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Jan Vedral
Optimalizace distribučních tras ve vybrané společnosti
May 2017Displaying the final thesis
83.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Matěj Vodák
Technologie pěstování rychle rostoucích dřevin
April 2017Displaying the final thesis
84.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Rudolf Vomela
Technicko ekonomické hodnocení provozu vybraného vozidla z pohledu spolehlivosti
April 2006Displaying the final thesis
85.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Monika Zbojková
Hodnocení provozu kotle na biomasu z pohledu emisí
April 2017Displaying the final thesis
86.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Monika Zbojková
Pěstování plantáží rychle rostoucích dřevin
April 2015Displaying the final thesis
87.Final thesis is in progressBTWritten by (author): Jan Zelinka
Posouzení technicko-ekonomických parametrů projektu konkrétního solárně-termického systému
April 2019Displaying the final thesis

Key (click to show/hide)
BTBachelor thesis
DTDiploma thesis
DisTDissertation thesis
DisThPrDissertation thesis propositions
FtMBAFinal MBA thesis
Final thesisFinal thesis
FT(ILL)Final thesis - foreign students
FT(FS)Final thesis - Institute for Lifelong Learning
HabTHabilitation thesis
RigTRigorous thesis
Final thesis is incompleteFinal thesis is incomplete
Final thesis was unsuccessfully defended.Final thesis was unsuccessfully defended.
Final thesis was successfully defended.Final thesis was successfully defended.
Final thesis is in progressFinal thesis is in progress