Lidé na MENDELUHelp


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

Ing. Iva Čáslavová
Identifikační číslo: 28182
Univerzitní e-mail: iva.caslavova [at] mendelu.cz
 
Vědecko-výzkumná pracovnice - Ústav výživy zvířat a pícninářství (AF)
 
P 41 03  Zootechnika D-ZOO
AF D-ZOO-OZ komb [roč 3]
Doktorský typ studia, kombinovaná forma
Obecná zootechnika, 3. ročník
 
Pracovnice bez úvazku (prac. dohoda) - Ústav výživy zvířat a pícninářství (AF)

Kontakty     Závěrečná práce     Publikace
     
     
     

Bylo nalezeno více závěrečných prací, z následujícího seznamu vyberte jednu.

Název práce
Identifikace
Podrobnosti
Vliv foliární výživy na obsah selenu, fytochelatinů a antioxidační aktivitu v píci jetele lučního a jílku vytrvalého AF D-ZOO-OZ komb [roč 3]prohlížet
Srovnání pastevních areálů pro chov koní a skotuAF N-ZOO-ZO prez [sem 4, roč 2]
Projevy inbrední deprese užitkových vlastností skotu
AF B-ZOO-ZO prez [sem 6, roč 3]
prohlížet