Persons at MENDELU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Radim Cerkal, Ph.D.
Identification number: 2804
University e-mail: radim.cerkal [at] mendelu.cz
 
Vice-dean - Faculty of AgriSciences

          Projects     Publications     
     
Conferences     

Limit to:year of start:
year of termination:

The selected person is an official solver of the following projects.

State
Ord.
Project title
Supervisor
Type
Official rolesSince
Until
1 Centre for Innovative Use and Strengthening of Competitiveness of Czech Brewery Raw Materials and Products
TAČR
Manažer projektu
01/01/201412/31/2019
2
 Comprehensive strategy for decreasing a negative impact of Fusarium spp. toxicogenic fungi infection in cereals and their derivated productsNAZV
Řešitel
01/01/2011
12/31/2014
3
 Innovation of malting barley management practices by development of diagnostic methods for evaluation of canopy structure, health and nutrient stateR. Cerkal
NAZV
supervisor12/01/200512/31/2009
4 Innovative methods of decreasing a negative impact of Fusarium spp. infection in cerealsR. CerkalNAZVřešitel
01/04/2010
5 Inovace pěstitelských technologií ječmene jarního zaměřené na dosažení sladovnické kvality produkce
NAZV
supervisor03/01/200112/31/2004
6
 Methodology of evaluation of damages caused by game to field crops
R. Cerkal
NAZV
Spoluřešitel
03/01/2004
12/31/2006
7 Pěstitelské a zpracovatelské technologie brambor-videomateriál k inovaci výuky pěstování rostlin
FRVŠ
supervisor
01/02/2007
8
 Podpora výuky pěstování rostlin učebními texty multimediálního charakteruR. Cerkal
FRVŠ
Řešitel
01/01/2003
12/31/2003
9
 Selection of new cereal varieties for bioethanol production
NAZVdalší řešitel12/01/200512/31/2009
10 The consulting centre at MZLU in Brno
NPV II
člen řešitelského týmu
07/01/2006
11
 Výběr vhodných druhů olejnin pro syntézu nových, ekologicky příznivých nátěrových hmot
R. CerkalIGA
supervisor
01/01/2004
12/31/2004
12
VC
--
03/01/2005
12/31/2011
13
      Studium genů zapojených v biosyntetické dráze tokolů s ohledem na jejich možné využití jako molekulárních markerů kocentrace a složení těchto látek v rostlinných pletivech jarního ječmeneR. CerkalAkt VCsupervisor
03/01/2005
12/31/2011
14
      Zjištění vlivu síry a zinku na kvalitu zrna ječmene
Akt VC
supervisor
03/01/2005
12/31/2011
15
            Stanovení vlivu aplikace zinku na velikost kořenového systému ječmene, chemické složení zrna a průběh kvašení mladiny
R. Cerkal
Akt VC
supervisor03/01/200512/31/2011
16
 Zkvalitnění výuky pěstování rostlin videoprogramem o pěstování olejnin
FRVŠ
Řešitel
01/01/2003
12/31/2003
17 Zkvalitnění výuky pěstování rostlin videozáznamem o pěstování luskovinFRVŠ
Řešitel
01/01/2004
12/31/2004
18
 Zkvalitnění výuky pěstování rostlin videozáznamem o technologii pěstování obilnin
R. CerkalFRVŠŘešitel projektu01/01/2005
12/31/2005

Use the following button to export the list of projects to a format suitable for Excel.

Key:
Active states:
accepted
completed
in preparation
in progress
submitted
Inactive states:
cancelled
defended
excluded
not defended
rejected