Lidé na MENDELU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

doc. Ing. Radim Cerkal, Ph.D.
Identifikační číslo: 2804
Univerzitní e-mail: radim.cerkal [at] mendelu.cz
 
Proděkan - Agronomická fakulta

Kontakty
     
     
Projekty
     
               

Omezit na:
rok zahájení: rok ukončení:

Zvolená osoba je oficiálním řešitelem následujících projektů.

Stav
Poř.
Název projektu
Garant
Druh
Oficiální roleOdkdy
Dokdy
1
 Centrum pro inovativní využití a posílení konkurenceschopnosti českých pivovarských surovin a výrobků
TAČR
Manažer projektu
01.01.201431.12.2019
2
 Inovace pěstitelských technologií ječmene jarního zaměřené na dosažení sladovnické kvality produkce
NAZV
garant
01.03.2001
31.12.2004
3
 Inovace pěstitelských technologií sladovnického ječmene vývojem diagnostických metod pro vyhodnocení struktury porostu, zdravotního a výživného stavuNAZVgarant01.12.200531.12.2009
4
 Inovativní postupy ke snížení negativního dopadu infekce Fusarium spp. v obilovinách
NAZV
řešitel04.01.2010
5
 Komplexní strategie pro minimalizaci negativního dopadu infekce toxikogenními houbami r. Fusarium v obilovinách a odvozených produktechR. CerkalNAZV
Řešitel
01.01.2011
31.12.2014
6
 Metodika hodnocení škod působených zvěří na polních plodinách
NAZVSpoluřešitel
01.03.2004
31.12.2006
7
 Pěstitelské a zpracovatelské technologie brambor-videomateriál k inovaci výuky pěstování rostlinR. CerkalFRVŠgarant02.01.2007
8
 Podpora výuky pěstování rostlin učebními texty multimediálního charakteru
FRVŠŘešitel01.01.200331.12.2003
9
 Poradenské centrum na MZLU v Brně
Z. Havlíček
NPV II
člen řešitelského týmu01.07.2006
10 Výběr nových odrůd obilovin vhodných pro výrobu bioethanoluR. CerkalNAZVdalší řešitel01.12.2005
31.12.2009
11
 Výběr vhodných druhů olejnin pro syntézu nových, ekologicky příznivých nátěrových hmot
IGA
garant
01.01.2004
31.12.2004
12
VC--01.03.2005
31.12.2011
13
      Studium genů zapojených v biosyntetické dráze tokolů s ohledem na jejich možné využití jako molekulárních markerů kocentrace a složení těchto látek v rostlinných pletivech jarního ječmene
Akt VC
garant
01.03.2005
31.12.2011
14
      Zjištění vlivu síry a zinku na kvalitu zrna ječmene
R. CerkalAkt VC
garant
01.03.2005
31.12.2011
15
            Stanovení vlivu aplikace zinku na velikost kořenového systému ječmene, chemické složení zrna a průběh kvašení mladinyR. Cerkal
Akt VC
garant
01.03.2005
31.12.2011
16
 Zkvalitnění výuky pěstování rostlin videoprogramem o pěstování olejnin
R. Cerkal
FRVŠ
Řešitel
01.01.2003
31.12.2003
17 Zkvalitnění výuky pěstování rostlin videozáznamem o pěstování luskovinFRVŠ
Řešitel
01.01.2004
31.12.2004
18
 Zkvalitnění výuky pěstování rostlin videozáznamem o technologii pěstování obilnin
R. Cerkal
FRVŠ
Řešitel projektu01.01.2005
31.12.2005

Pomocí následujícího tlačítka můžete zobrazený seznam projektů exportovat do formátu pro tabulkový procesor Excel.

Legenda:
Aktivní stavy:
podaný
přijatý
připravovaný
řešenýukončený
Neaktivní stavy:
neobhájený
obhájený
vyřazený
zamítnutý
zrušený