Lidé na MENDELU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

prof. Ing. František Toman, CSc.
Identifikační číslo: 2764
Univerzitní e-mail: tomanf [at] node.mendelu.cz
 
Pracovník bez úvazku (prac. dohoda) - Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)

     
Výuka
     
Projekty
     Publikace     
     
Konference
     

Zvolená osoba je oficiálním řešitelem následujících projektů.

Stav
Poř.
Název projektu
Garant
Druh
Oficiální role
Odkdy
Dokdy
1
 Diferenciace protierozních opatření podle erodovatelnosti půd a erozivity dešťů
NAZV
garant
01.05.2007
31.12.2011
2
J. Kozlovsky Dufková
NAZV
další řešitel
01.01.2008
31.12.2012
3
F. Toman
NAZV
spolunavrhovatel
01.04.200431.12.2007
4 Nové technologie pro řešení ochrany před povodněmi z přívalových srážekTAČR
garant
01.07.2014
31.12.2017
5
 Optimalizace systému komplexních opatření pro minimalizaci nepříznivých účinků povrchového odtoku v povodí a jeho aplikace v procesu pozemkových úprav
F. Toman
NAZV
garant
01.06.2001
30.06.2003
6
NAZV
řešitel
01.03.2003
31.12.2007
7
 Protierozní a protipovodňová opatření v malých zemědělských a lesních povodích
NAZV
garant
01.05.2000
30.06.2003
8 Příprava a zavedení metodických postupů pro řešení rozvoje venkovské krajiny opatřeními pozemkových úprav v kontextu realizace společných politik EUF. Toman
TAČR
garant
01.01.2014
31.12.2015
9
 Příprava a zavedení metodických postupů pro řešení rozvoje venkovské krajiny opatřeními pozemkových úprav v kontextu realizace společných politik EUTAČR
garant
01.01.2014
31.12.2015
10
 Příprava a zavedení metodických postupů pro řešení rozvoje venkovské krajiny opatřeními pozemkových úprav v kontextu realizace společných politik EU
TAČR
garant
30.10.2013
11
 Vliv změny klimatických faktorů na rozvoj procesů větrné eroze, koncepční řešení opatřeními pozemkových úpravH. StředováNAZV
řešitel
01.03.2012
31.12.2016
12 Zvyšování protierozní účinnosti pěstovaných plodin
NAZV
garant
01.01.2003

Pomocí následujícího tlačítka můžete zobrazený seznam projektů exportovat do formátu pro tabulkový procesor Excel.

Legenda:
Aktivní stavy:
podaný
přijatý
připravovaný
řešený
ukončený
Neaktivní stavy:
neobhájený
obhájený
vyřazený
zamítnutý
zrušený