Lidé na MENDELUHelp


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

prof. MVDr. Ing. Petr Doležal, CSc.
Identifikační číslo: 2745
Univerzitní e-mail: petr.dolezal [at] mendelu.cz
 
Akademický pracovník - profesor - Ústav výživy zvířat a pícninářství (AF)

Kontakty     Výuka     Projekty     Publikace     
Orgány     Vedené práce     Konference     

V následujícím souhrnu jsou uvedeny veškeré informace evidované k publikaci.

DOLEŽAL, P. -- DVOŘÁČEK, J. -- PAVLATA, L. -- SZWEDZIAK, K. -- ŠŤASTNÍK, O. -- POLAŃCZYK, E. Sklizeň v klimatických změnách. Zemědělec. 2019. č. 34, s. 13--16. ISSN 1211-3816.

Originální název: Sklizeň v klimatických změnách
Anglický název:
Autor: prof. MVDr. Ing. Petr Doležal, CSc.
Jan Dvořáček
prof. MVDr. Leoš Pavlata, Ph.D.
Katarzyna Szwedziak
Bc. Ing. Ondřej Šťastník, Ph.D.
Ewa Polańczyk
Pracoviště: Ústav výživy zvířat a pícninářství
Druh publikace: článek v odborném periodiku
Periodikum: Zemědělec
Charakter článku: odborný článek
Číslo svazku (ročník):
Číslo periodika v rámci svazku: 34
Rok vydání: 2019
Od strany: 13
Do strany: 16
Počet stran: 4
Poddruh:
Kód UT dle Web of Science:
Kód EID dle Scopus:
Forma vydání: tištěná verze (print)
Původní jazyk: čeština
Popis v originálním jazyce: Kvalitní kukuřičné siláže mají nejen v podmínkách České republiky své nezastupitelné místo v krmných dávkách přežvýkavců, skotu zejména. Jsou důležitým zdrojem potřebné energie představované zejména dobře stravitelným škrobem (minimálně 300 g v 1 kg sušiny), jednoduchými sacharidy, ale i neutrálně detergentní vlákniny (NDF). Kvalitní kukuřičné siláže představují významný zdroj sušiny v krmné dávce, hrubé vlákniny a dalších nutričních složek.
Popis v anglickém jazyce:
Popis v českém jazyce:
Rok uplatnění: 2019
Rok odeslání:
Identifikační číslo RIV:
 
Záznam vložil: Mgr. Kamila Zoufalá
Poslední změna: 09.09.2019 07:18 (Mgr. Kamila Zoufalá)

Hodnocení publikace:

12345
        
12345
špatné
 
dobré        nezajímavé
 
zajímavé
Hodnotilo: 0Průměr: -        Hodnotilo: 0Průměr: -
12345
        
12345
laické
 
odborné        teoretické
 
praktické
Hodnotilo: 0Průměr: -        Hodnotilo: 0Průměr: -


Bližší určení zdroje:

Zemědělec. Praha: ISSN 1211-3816.

Originální název: Zemědělec
Druh publikace: Periodikum
ISSN: 1211-3816
Stát vydavatele: Česká republika
Místo vydání: Praha
Vydavatel: Martin Sedláček
URL: https://zemedelec.cz/
Recenzovaný časopis: ne
Původní jazyk: čeština
Klíčová slova: čeština: zemědělská výroba, zahradnické produkty, zemědělská technika, živočišná výroba, rostlinná výroba, zemědělská politika
Ročníky:
VolumeRočníkLokace
11993Informační centrum-čítárna časopisů
11993Obecná produkce rostlinná
11993Pěstování rostlin
11993Agrochemie a výživa rostlin
11993Výživa a krmení hospodářských zvířat
11993Technologie potravin-technologie živočišné výroby
11993Chov hospodářských zvířat - skot
21994Informační centrum-čítárna časopisů
21994Obecná produkce rostlinná
21994Pěstování rostlin
21994Agrochemie a výživa rostlin
21994Výživa a krmení hospodářských zvířat
21994Ústav genetiky
21994Technologie potravin-technologie živočišné výroby
21994Chov hospodářských zvířat - skot
21994Regionální ekonomika
31995Informační centrum-čítárna časopisů
31995Obecná produkce rostlinná
31995Pěstování rostlin
31995Agrochemie a výživa rostlin
31995Výživa a krmení hospodářských zvířat
31995Ústav genetiky
31995Technologie potravin-technologie rostlinné výroby
31995Technologie potravin-technologie živočišné výroby
31995Chov hospodářských zvířat - skot
31995Zelinářství a květinářství
31995Regionální ekonomika
41996Informační centrum-čítárna časopisů
41996Obecná produkce rostlinná
41996Pěstování rostlin
41996Šlechtění rostlin
41996Agrochemie a výživa rostlin
41996Výživa a krmení hospodářských zvířat
41996Pícninářství
41996Ústav genetiky
41996Technologie potravin-technologie rostlinné výroby
41996Technologie potravin-technologie živočišné výroby
41996Chov hospodářských zvířat - skot
41996Zahradnická technika
41996Regionální ekonomika
51997Informační centrum-čítárna časopisů
51997Obecná produkce rostlinná
51997Pěstování rostlin
51997Šlechtění rostlin
51997Agrochemie a výživa rostlin
51997Výživa a krmení hospodářských zvířat
51997Pícninářství
51997Technologie potravin-technologie rostlinné výroby
51997Technologie potravin-technologie živočišné výroby
51997Chov hospodářských zvířat - skot
51997Zahradnická technika
51997Regionální ekonomika
82000Ústřední knihovna - ÚK Lednice
82000Informační centrum-čítárna časopisů
82000Marketing a obchod
82000Obecná produkce rostlinná
82000Pěstování rostlin
82000Šlechtění rostlin
82000Agrochemie a výživa rostlin
82000Výživa a krmení hospodářských zvířat
82000Pícninářství
82000Technologie potravin-technologie rostlinné výroby
82000Technologie potravin-technologie živočišné výroby
82000Chov hospodářských zvířat - skot
82000Zahradnická technika
82000Posklizňové technologie zahradních produktů
82000Regionální ekonomika
92001Ústřední knihovna - ÚK Lednice
92001Informační centrum-čítárna časopisů
92001Marketing a obchod
92001Obecná produkce rostlinná
92001Pěstování rostlin
92001Šlechtění rostlin
92001Agrochemie a výživa rostlin
92001Výživa a krmení hospodářských zvířat
92001Pícninářství
92001Technologie potravin-technologie rostlinné výroby
92001Technologie potravin-technologie živočišné výroby
92001Chov hospodářských zvířat - skot
92001Regionální ekonomika
102002Ústřední knihovna - ÚK Lednice
102002Informační centrum-čítárna časopisů
102002Marketing a obchod
102002Obecná produkce rostlinná
102002Pěstování rostlin
102002Šlechtění rostlin
102002Agrochemie a výživa rostlin
102002Výživa a krmení hospodářských zvířat
102002Technologie potravin-technologie rostlinné výroby
102002Technologie potravin-technologie živočišné výroby
102002Chov hospodářských zvířat - skot
102002Posklizňové technologie zahradních produktů
102002Regionální ekonomika
112003Ústřední knihovna - ÚK Lednice
112003Informační centrum-čítárna časopisů
112003Marketing a obchod
112003Obecná produkce rostlinná
112003Pěstování rostlin
112003Šlechtění rostlin
112003Agrochemie a výživa rostlin
112003Výživa a krmení hospodářských zvířat
112003Technologie potravin-technologie rostlinné výroby
112003Technologie potravin-technologie živočišné výroby
112003Chov hospodářských zvířat - skot
112003Reprodukce HZ
112003Posklizňové technologie zahradních produktů
112003Regionální ekonomika
122004Ústřední knihovna - ÚK Lednice
122004Informační centrum-čítárna časopisů
122004Marketing a obchod
122004Obecná produkce rostlinná
122004Pěstování rostlin
122004Šlechtění rostlin
122004Agrochemie a výživa rostlin
122004Výživa a krmení hospodářských zvířat
122004Technologie potravin-technologie rostlinné výroby
122004Technologie potravin-technologie živočišné výroby
122004Chov hospodářských zvířat - skot
122004Reprodukce HZ
122004Posklizňové technologie zahradních produktů
122004Regionální ekonomika
132005Ústřední knihovna - ÚK Lednice
132005Informační centrum-čítárna časopisů
132005Marketing a obchod
132005Obecná produkce rostlinná
132005Pěstování rostlin
132005Šlechtění rostlin
132005Agrochemie a výživa rostlin
132005Výživa a krmení hospodářských zvířat
132005Technologie potravin-technologie živočišné výroby
132005Chov hospodářských zvířat - skot
132005Reprodukce HZ
132005Regionální ekonomika
142006Ústřední knihovna - ÚK Lednice
142006Informační centrum-čítárna časopisů
142006Marketing a obchod
142006Obecná produkce rostlinná
142006Pěstování rostlin
142006Šlechtění rostlin
142006Výživa a krmení hospodářských zvířat
142006Technologie potravin-technologie živočišné výroby
142006Chov hospodářských zvířat - skot
142006Reprodukce HZ
142006Regionální ekonomika
152007Ústřední knihovna - ÚK Lednice
152007Informační centrum-čítárna časopisů
152007Marketing a obchod
152007Obecná produkce rostlinná
152007Pěstování rostlin
152007Šlechtění rostlin
152007Výživa a krmení hospodářských zvířat
152007Technologie potravin-technologie živočišné výroby
152007Chov hospodářských zvířat - skot
152007Reprodukce HZ
152007Regionální ekonomika
162008Ústřední knihovna - ÚK Lednice
162008Informační centrum-čítárna časopisů
162008Marketing a obchod
162008Obecná produkce rostlinná
162008Pěstování rostlin
162008Šlechtění rostlin
162008Výživa a krmení hospodářských zvířat
162008Technologie potravin-technologie živočišné výroby
162008Chov hospodářských zvířat - skot
162008Reprodukce HZ
172009Ústřední knihovna - ÚK Lednice
172009Informační centrum-čítárna časopisů
172009Marketing a obchod
172009Obecná produkce rostlinná
172009Pěstování rostlin
172009Šlechtění rostlin
172009Výživa a krmení hospodářských zvířat
172009Chov hospodářských zvířat - skot
172009Reprodukce HZ
182010Ústřední knihovna - ÚK Lednice
182010Informační centrum-čítárna časopisů
182010Marketing a obchod
182010Obecná produkce rostlinná
182010Pěstování rostlin
182010Šlechtění rostlin
182010Výživa a krmení hospodářských zvířat
182010Chov hospodářských zvířat - skot
182010Reprodukce HZ
192011Ústřední knihovna - ÚK Lednice
192011Informační centrum-čítárna časopisů
192011Obecná produkce rostlinná
192011Pěstování rostlin
192011Šlechtění rostlin
192011Výživa a krmení hospodářských zvířat
192011Chov hospodářských zvířat - skot
192011Reprodukce HZ
202012Ústřední knihovna - ÚK Lednice
202012Informační centrum-čítárna časopisů
202012Obecná produkce rostlinná
202012Pěstování rostlin
202012Šlechtění rostlin
202012Výživa a krmení hospodářských zvířat
202012Chov hospodářských zvířat - skot
202012Reprodukce HZ

Dílčí knihovny
NázevČísloÚstavKnihovníkTelefonE-mail
Informační centrum-čítárna časopisů944/4IC ÚVIS CPLenka Čadílková+420 545 135 039lenka.cadilkova@mendelu.cz
Obecná produkce rostlinná217/1ÚAK AFIng. Hana Dovrtělová, DiS.+420 545 133 107dovrtelo@mendelu.cz
Pěstování rostlin219/3ÚPŠRR AFIng. Blanka Kocourková, CSc.+420 545 133 131blanka@mendelu.cz
Agrochemie a výživa rostlin221/1ÚAPMV AFdoc. Ing. Petr Škarpa, Ph.D.+420 545 133 345petr.skarpa@mendelu.cz
Výživa a krmení hospodářských zvířat222/1ÚVZP AFMgr. Ing. Eva Mrkvicová, Ph.D.+420 545 133 174fajmon@mendelu.cz
Technologie potravin-technologie živočišné výroby234/2ÚTP AFIvana Kučínská+420 545 133 567kucinska@mendelu.cz
Chov hospodářských zvířat - skot235/2ÚCHHZ AFprof. Ing. Gustav Chládek, CSc.+420 545 133 211chladek@mendelu.cz
Ústav genetiky223/2ÚMFGZ AFJana Pavelková+420 545 133 183janapav@mendelu.cz
Regionální ekonomika311ÚRPE FRRMSIng. Jaroslava Zichová+420 545 136 405zichova@mendelu.cz
Technologie potravin-technologie rostlinné výroby234/1ÚTP AFdoc. Ing. Jindřiška Kučerová, Ph.D.+420 545 133 194kucerova@mendelu.cz
Zelinářství a květinářství553ÚZK ZFJarmila Turečková+420 519 367 230turecj@zf.mendelu.cz
Šlechtění rostlin219/4ÚPŠRR AFDagmar Prudíková+420 545 133 132prudik@mendelu.cz
Pícninářství222/2ÚVZP AFHana Jahnová+420 545 133 074jahnova@node.mendelu.cz
Zahradnická technika552ÚZAT ZFPavel Pernický+420 519 367 372devon@zf.mendelu.cz
Ústřední knihovna - ÚK Lednice943/3ÚK ÚVIS CPAlena Galbavá+420 519 367 395alena.galbava@mendelu.cz
Marketing a obchod115ÚMO PEFOlga Vondrová+420 545 132 301olga.vondrova@mendelu.cz
Posklizňové technologie zahradních produktů555ÚPTZP ZFJana Spěváková+420 519 367 260jana.spevakova@mendelu.cz
Reprodukce HZ235ÚCHHZ AFHelena Divinová+420 545 133 256

Odpovědná osoba: Helena Antonínová
 
Záznam vložil: Lenka Baláková
Poslední změna: 14.06.2017 15:12 (Šárka Novotná)

Hodnocení publikace:

12345
        
12345
špatné
 
dobré        nezajímavé
 
zajímavé
Hodnotilo: 0Průměr: -        Hodnotilo: 0Průměr: -
12345
        
12345
laické
 
odborné        teoretické
 
praktické
Hodnotilo: 0Průměr: -        Hodnotilo: 0Průměr: -