Persons at MENDELU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Pavel Šamonil, Ph.D.
Identification number: 27439
University e-mail: pavel.samonil [at] mendelu.cz
 
Assistant Professor - Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)

Contacts     
Projects
          Bodies
     
Conferences     

The selected person is an official solver of the following projects.

StateOrd.Project titleSupervisorTypeOfficial roles
Since
Until
1 Prostorová variabilita půdních vlastností přirozených horských smrčin Rumunska: srovnání dvou lokalit s odlišnou disturbanční historiíIGAsupervisor02/01/2011
2 Role extrémních disturbancí v dynamice svahů přirozených temperátních lesůIGAsupervisor02/01/2019
3
 Role extrémních disturbancí v dynamice svahů přirozených temperátních lesů
IGA
supervisor
02/01/2019
4
 Role extrémních disturbancí v dynamice svahů přirozených temperátních lesůP. ŠamonilIGAsupervisor
06/06/2019
5
 Růstová odezva dřevin středoevropského temperátního lesa na disturbanční událost ve vazbě na gap dynamiku a vlastnosti jedince a prostředí
P. ŠamonilIGA
supervisor
02/01/201312/31/2013
6 The role of the extreme disturbances in the slope dynamics of the natural temperate forestsP. ŠamonilIGAsupervisor
02/01/2019
7
 Variabilita půd na různých prostorových škálách v přirozeně disturbovaném smrko-jedlo-bukovém pralese
IGA
supervisor
02/02/2009
06/01/2010

Use the following button to export the list of projects to a format suitable for Excel.

Key:
Active states:
accepted
completed
in preparation
in progress
submitted
Inactive states:
cancelled
defended
excluded
not defended
rejected