Lidé na MENDELUHelp


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

Mgr. Natalia Cernei, Ph.D.
Identifikační číslo: 27275
Univerzitní e-mail: qqcernei [at] node.mendelu.cz
 
Pracovnice bez úvazku (prac. dohoda) - Agronomická fakulta (MENDELU)

Kontakty     Výuka     Závěrečná práce     Publikace     Vedené práce     Konference     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Disertační práce
Název práce:Moderní analytické metody pro detekci aminokyselin asociovaných se zhoubnými nádory prostaty
Autor: Mgr. Natalia Cernei, Ph.D.
Pracoviště: Ústav chemie a biochemie (AF)
Vedoucí práce: prof. Ing. René Kizek, Ph.D.
Oponent 1:prof. RNDr. Miroslava Beklová, CSc.
Oponent 2:prof. RNDr. Miroslav Pohanka, Ph.D.
Oponent 3:prof. Ing. Ivo Provazník, Ph.D.
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:Čeština

Čeština        Angličtina

Název práce:Moderní analytické metody pro detekci aminokyselin asociovaných se zhoubnými nádory prostaty
Abstrakt:V předkládané disertační práci s názvem "Moderní analytické metody pro detekci aminokyselin asociovaných se zhoubnými nádory prostaty" byl studován sarkosin jako potencionální nádorový marker který má význam pro diagnostiku agresivních forem karcinomu prostaty. Dále byl studován vliv přídavků sarkosinu k prostatické buněčné linii PC3. Další studovanou oblastí byly interakce sarkosinu s aminokyselinami, chloridem sodným, kyselinou močovou a uracilem. Primárně jsme se také zaměřili na vývoj metody pro detekci sarkosinu ve vzorcích moči pacientů s Cap a prostatických buňkách.
Klíčová slova:sarkosin, elektrochemická detekce, nádorový markér

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

.erratposudek vedoucíhoposudek oponentaposudek oponentaposudek oponenta
Závěrečná práceErrataPosudek vedoucíhoPosudek oponenta M. BeklováPosudek oponenta M. PohankaPosudek oponenta I. Provazník

Části práce s odloženým zveřejněním:

Zadání práce neomezeně

upozorněníPokud chcete získat přístup k částem práce s odloženým zveřejněním, kontaktujte uživatele prof. Ing. René Kizek, Ph.D..