Persons at MENDELU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Bc. Jana Hejtichová
Identification number: 27264
University e-mail: 27264 [at] node.mendelu.cz
 
N 41 03  Animal Breeding (AF)
Master continuing type of study, full-time form
Animal Biotechnology, unsuccessfully terminated study

Contacts     Graduate     Final thesis     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Biological activity of the Receptor CD44
Written by (author): Bc. Jana Hejtichová
Department: Department of Morphology, Physiology and Animal Genetics (FA)
Thesis supervisor: Ing. Petr Sláma, Ph.D.
Opponent:Ing. Petr Slavík
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Czech

Czech        English

Title of the thesis:Biologická aktivita receptoru CD44
Summary:Cílem mé bakalářské práce bylo zpracovat téma: Biologická aktivita receptoru CD44. V první části se zabývám leukocyty, které vykazují expresi receptoru CD44 -- neutrofilními granulocyty, monocyty a lymfocyty. Jejich základním charakteristikám a funkcím v rámci imunitního systému. Další část bude věnována povrchovým molekulám leukocytů, jejich základní definicí a jejich rozdělení podle funkčních skupin. Též se zmíním o CD názvosloví, proč vzniklo a jaký je jeho princip. Dále se podrobněji zabývám adhezivními molekulami, jejich definicí, funkcí, rozdělením dle strukturních skupin. Posléze se zaměřuji na každou skupinu podrobněji. Následující část je zaměřená na receptor CD44, jeho strukturu, funkci v organismu a také na kyselinu hyaluronovou, která je ligandem pro tento receptor. V posledních dvou kapitolách se budu zabývat přínosem výzkumu tohoto receptoru a metodikou pro jeho studium.
Key words:povrchové molekuly, adhezivní molekuly, CD44, kyselina hyaluronová, leukocyty

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited

If you wish access parts of thesis with postponed release, please contact the user Ing. Petr Sláma, Ph.D..