Ľudia na MENDELU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Lubomír Neudert, Ph.D.
Identifikačné číslo: 2706
Univerzitný e-mail: lubomir.neudert [at] mendelu.cz
 
Akademický pracovník - odborný asistent - Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)

Kontakty
     
     
Projekty     Publikácie          
     

Obmedziť na:
rok začatia: rok ukončenia:

Vybraná osoba je oficiálnym riešiteľom nasledujúcich projektov.

Stav
Por.
Názov projektuGarant
Druh
Oficiálne úlohy
Odkedy
Dokedy
1 Konkurenceschopné pěstební technologie hlavních polních plodin diferencované podle půdně-klimatických podmínek a výrobního zaměření.L. Neudert
NAZV
řešitel
01.06.2001
31.12.2004
2NAZVdalší řešitel
01.04.2004
31.12.2008
3 Ověření ekonomické a ekologické efektivnosti zavedení znalostního řízení zemědělské výroby u středního zemědělského podniku v nížinato hornaté oblasti pro dlouhodobě udržitelný systém hospodaření na půděJ. HřebíčekNAZVDalší řešitel
01.04.2013
31.12.2017
4 Ověření možnosti nového inovačního postupu zakládání porostu ozimé řepky půdoochrannou technologií "Strip-till"
Smluvní výzkum
garant
01.08.2014
30.06.2015
5
 Péče o půdu v podmínkách se zvýšenými nároky na ochranu životního prostředí.
T. Dryšlová
NAZV
další řešitel
01.03.2005
31.12.2008
6
 Poradenské centrum na MZLU v Brně
NPV II
člen řešitelského týmu
01.07.2006
7
 Přínosy a rizika dlouhodobého a plošného používání minimalizačních technologií zpracování půdy a zakládání porostů.
T. Dryšlová
NAZV
další řešitel
01.06.2001
31.12.2004
8 Snižování dopadů a rizik na životní prostředí a získávání informací pro kvalifikované rozhodování metodami precizního zemědělstvíL. Neudert
NPV II
řešitel-koordinátor
01.07.2006
30.06.2011
9
 Technika a technologické systémy pěstování cukrovky pro trvale udržitelné zemědělství
J. Červinka
NAZV
řešitel
31.08.2004
31.12.2008
10
 Vývoj systému pro variabilní dávkování pesticidů a hnojiv na základě senzorového monitoringu porostních podmínek
TAČR
další řšitel
01.06.201431.12.2017
11
 Výzkum a vývoj aktivního řízení strojů pro variabilní zpracování půdy, aplikaci hnojiv a setí
TAČR
další řešitel
01.01.201531.12.2018
12 Výzkum vlivu různých způsobů zakládání porostů obilnin na jejich strukturu a změny půdního prostředí
GS LČR
garant01.09.1999
31.08.2002
13
 Zefektivnění metod hodnocení stavu a struktury porostu obilnin.J. KřenGAČR
další řešitel
01.01.200531.12.2007
14
J. Hřebíček
NAZV
Další řešitel
01.04.2015

Pomocou nasledujúceho tlačidla môžete zobrazený zoznam projektov exportovať do formátu pre tabuľkový procesor Excel.

Legenda:
Aktívne stavy:podaný
prijatý
pripravovaný
riešenýukončený
Neaktívne stavy:
neobhájený
obhájený
vyradený
zamietnutýzrušený