Ľudia na MENDELU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

prof. Ing. Jan Křen, CSc.
Identifikačné číslo: 2705
Univerzitný e-mail: jan.kren [at] mendelu.cz
 
Akademický pracovník - profesor - Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)
 
Externý učiteľ - Zahradnická fakulta
Externí školitel - Lesnická a dřevařská fakulta

Kontakty     
     
Projekty
     
     
Orgány          

Obmedziť na:rok začatia:
rok ukončenia:

Vybraná osoba je oficiálnym riešiteľom nasledujúcich projektov.

Stav
Por.
Názov projektu
Garant
Druh
Oficiálne úlohy
Odkedy
Dokedy
1
 Efektivní pěstební technologie obilnin
J. Křen
NAZV
garant01.01.200931.12.2011
2
 Identifikace slabých článků hospodaření ekologických farem z hlediska trvale udržitelného rozvoje.S. DuškováIGAgarant
01.01.2006
31.12.2006
3
 Indikátory a postupy hodnocení trvalé udržitelnosti systémů rostlinné produkce v podmínkách ČR
NAZV
garant
01.01.200931.12.2011
4
 Kartografická vizualizace senzorických sítí pro zemědělství (AgriSensor)
GAČR
garant
01.01.2009
31.12.2011
5
 Nové technologické postupy v ekologickém zemědělství na orné půdě k získání kvality vhodné pro potravinářské a krmné zpracování.
B. ProcházkováNAZVdalší řešitel01.03.200531.12.2009
6
J. Hřebíček
NAZV
Další řešitel
01.04.2013
31.12.2017
7
 Snižování dopadů a rizik na životní prostředí a získávání informací pro kvalifikované rozhodování metodami precizního zemědělství
L. NeudertNPV II
člen řešitelského týmu-řešitel
01.07.2006
30.06.2011
8
 Stanovení citlivosti odrůd cukrovky k herbicidům pomocí měření fluorescence chlorofylu.
IGA
garant
01.01.2006
31.12.2006
9
 Systémy trvale udržitelné rostlinné produkce pro multifunkční zemědělství v produkčních a LFA oblastech ČR.J. Málek
NAZV
další řešitel01.06.2001
31.12.2004
10
 Vybrané indikátory trvalé udržitelnosti ekologických a konvenčních faremIGA
garant
01.03.2007
31.12.2007
11
 Vývoj systému pro variabilní dávkování pesticidů a hnojiv na základě senzorového monitoringu porostních podmínek
L. NeudertTAČRčlen řešitelského týmu01.06.2014
31.12.2017
12
 Výzkum a vývoj aktivního řízení strojů pro variabilní zpracování půdy, aplikaci hnojiv a setí
L. NeudertTAČR
člen řešitelského týmu
01.01.2015
31.12.2018
13
 Zefektivnění metod hodnocení stavu a struktury porostu obilnin.GAČRřešitel, garant
01.01.2005
31.12.2007
14
 Zefektivnění postupu stanovení variability půdních vlastností pro precizní zemědělstvíJ. Křen
IGA
garant
27.10.201101.03.2012
15
 Zlepšení odrůdového potenciálu obilnin na základě časové a prostorové analýzy spektrálních charakteristik porostu
J. KřenNAZVgarant01.01.201131.12.2014
16
J. Hřebíček
NAZV
Další řešitel
01.04.2015

Pomocou nasledujúceho tlačidla môžete zobrazený zoznam projektov exportovať do formátu pre tabuľkový procesor Excel.

Legenda:
Aktívne stavy:
podaný
prijatý
pripravovaný
riešený
ukončený
Neaktívne stavy:
neobhájený
obhájený
vyradenýzamietnutý
zrušený