Ľudia na MENDELU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Vladimír Smutný, Ph.D.
Identifikačné číslo: 2704
Univerzitný e-mail: vladimir.smutny [at] mendelu.cz
 
Akademický pracovník - docent - Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)
 
Externý učiteľ - Institut celoživotního vzdělávání

Kontakty     Výučba     Projekty     Publikácie     
Orgány     Vedené práce     Konferencie     

Nasledujúci zoznam zobrazuje prehľad vedených prác na MENDELU.

Pomocou nasledujúceho filtra môžete obmedziť zobrazované záznamy.

Rok odovzdania:
Typ práce:

Por.StavTypZáverečná prácaDokedyPodrobnosti
1.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Jaroslav Ambrož
Využití meziřádkové kultivace půdy při pěstování kukuřice v zemědělském podniku
apríl 2019Zobrazenie záverečnej práce
2.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Ivo Benda
Vliv agrotechnických zásahů na výnos a kvalitu zrna ozimé pšenice
apríl 2018Zobrazenie záverečnej práce
3.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Pavla Bobrovská
Stanovení produkce semen a jejich klíčivosti u vybraných plevelných druhů z čeledi Apiaceae
apríl 2015Zobrazenie záverečnej práce
4.Záverečná práca je rozpracovanáDPAutor: Bc. Jan Brabec
Analýza technologií pěstování kukuřice v zemědělském podniku
apríl 2020Zobrazenie záverečnej práce
5.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Anna Buchtová
Vliv agrotechnických faktorů na rentabilitu pěstování sladovnického ječmene
apríl 2016Zobrazenie záverečnej práce
6.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Tereza Coufalová
Vyhodnocení druhového spektra plevelů v zemědělském podniku
apríl 2013Zobrazenie záverečnej práce
7.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Martin Červinka
Pěstování meziplodin a jejich využití při zakládání porostů kukuřice
apríl 2014Zobrazenie záverečnej práce
8.Záverečná práca je nekompletnáDizPAutor: Mgr. Lukáš Číhal
Téma dle volného výběru uchazeče
september 2014Zobrazenie záverečnej práce
9.Záverečná práca je rozpracovanáDizPAutor: Ing. Martina Dočkalíková
Meziplodiny v systémech hospodaření na půdě – produkční a agroekologické hodnocení
september 2017Zobrazenie záverečnej práce
10.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Jana Dočkalová
Využití metody fluorescence chlorofylu ke stanovení fytotoxicity herbicidů
apríl 2007Zobrazenie záverečnej práce
11.Záverečná práca je nekompletnáDizPAutor: Ing. Kateřina Doležalová
Plevele v máku setém a možnosti jejich regulace
september 2015Zobrazenie záverečnej práce
12.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Kateřina Doležalová
Vliv posklizňových zbytků na klíčení semen polních plodin a plevelů
apríl 2010Zobrazenie záverečnej práce
13.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Hana Dovrtělová, DiS.
Durman obecný (Datura stramonium L.) - významný plevel v kukuřici seté
apríl 2013Zobrazenie záverečnej práce
14.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Hana Dovrtělová, DiS.
Dynamika růstu a tvorba výnosu u kukuřice pěstované při různé meziřádkové vzdálenosti
apríl 2015Zobrazenie záverečnej práce
15.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Lucie Drlíková
Vliv rozdílného zpracování půdy na plevele v ječmenu jarním
apríl 2007Zobrazenie záverečnej práce
16.Záverečná práca bola úspešne obhájenáZPicvAutor: Ing. Josef Frejlach
Vyhodnocení druhového spektra plevelů v zemědělském podniku
máj 2013Zobrazenie záverečnej práce
17.Záverečná práca je nekompletnáBPAutor: Václav Hanák
Trendy ve způsobech zakládání porostů kukuřice
apríl 2014Zobrazenie záverečnej práce
18.Záverečná práca bola úspešne obhájenáZPicvAutor: Ing. Petr Harašta, Ph.D.
Využití nízkoobjemové aplikace herbicidů k regulaci plevelů ve vinicích
máj 2015Zobrazenie záverečnej práce
19.Záverečná práca je nekompletnáDPAutor: Ing. Jitka Havlíková
Ekonomická analýza hospodaření ve vybraném zemědělském podniku
apríl 2021Zobrazenie záverečnej práce
20.Záverečná práca je rozpracovanáDPAutor: Ing. Marek Hevier
Porovnanie produkcie biomasy u rôznych odrôd ciroku
apríl 2020Zobrazenie záverečnej práce
21.Záverečná práca je rozpracovanáBPAutor: Pavlína Hladíková
Plevele v cukrové řepě a možnosti jejich regulace
apríl 2020Zobrazenie záverečnej práce
22.Záverečná práca je nekompletnáDPAutor: Bc. Petr Homolka
Vliv způsobu provedení podmítky na vzcházení výdrolu a plevelů
apríl 2016Zobrazenie záverečnej práce
23.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Eva Horňáková
Vliv různých agrotechnických zásahů na změnu zásoby semen plevelů v půdě
apríl 2007Zobrazenie záverečnej práce
24.Záverečná práca je rozpracovanáDizPAutor: Ing. Igor Horniaček
Využitie multispektrálneho bezpilotného prieskumu pre diagnostiku výživného stavu a hustoty porastu obilnín
september 2023Zobrazenie záverečnej práce
25.Záverečná práca je rozpracovanáDPAutor: Bc. Jakub Hrabal
Ekonomická analýza rostlinné produkce ve vybraném zemědělském podniku
apríl 2021Zobrazenie záverečnej práce
26.Záverečná práca bola úspešne obhájenáZPicvAutor: Ing. Petra Hudcová
Možnosti chemické regulace plevelů v podmínkách drobných pěstitelů
máj 2013Zobrazenie záverečnej práce
27.Záverečná práca bola úspešne obhájenáZPicvAutor: Ing. Petr Chlebek
Výskyt invazních rostlin v okrese Karviná (Reynoutria, Heracleum)
máj 2008Zobrazenie záverečnej práce
28.Záverečná práca je rozpracovanáBPAutor: Slavomír Chrást
Pěstování kukuřice s výsevem do mulče z vymrzajících meziplodin
apríl 2019Zobrazenie záverečnej práce
29.Záverečná práca je nekompletnáBPAutor: Jiří Jochymek
Současný význam dopravy při šíření plevelů
apríl 2017Zobrazenie záverečnej práce
30.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Rostislav Jonák
Vyhodnocení účinnosti vybraných herbicidů v kukuřici
apríl 2009Zobrazenie záverečnej práce
31.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Vendula Kamanová
Porovnání různých technologií pěstování ozimé řepky
apríl 2014Zobrazenie záverečnej práce
32.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Vojtěch Kocurek, Ph.D.
Využití metody fluorescence chlorofylu ke stanovení účinnosti herbicidů
apríl 2007Zobrazenie záverečnej práce
33.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Petr Kopecký
Vliv přesného setí na kvalitu založení porostu a výnos ozimé pšenice
apríl 2016Zobrazenie záverečnej práce
34.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Zuzana Kuthanová
Analýza druhového spektra plevelů ve vybraných plodinách v podmínkách ekologického zemědělství
apríl 2017Zobrazenie záverečnej práce
35.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Vlastimil Lapčík
Využití kapalného hnojiva DAM-390 k přihnojení kukuřice během vegetace
apríl 2016Zobrazenie záverečnej práce
36.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Marie Lunerová
Optimalizace dávek herbicidů s využitím metod založených na měření fluorescence chlorofylu
apríl 2011Zobrazenie záverečnej práce
37.Záverečná práca bola úspešne obhájenáZPicvAutor: Mgr. Samuel Lvončík
Monitoring zaplevelení v polních plodinách.
apríl 2010Zobrazenie záverečnej práce
38.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Iveta Mangová
Zhodnocení účinnosti herbicidů ve vybraných plodinách
apríl 2008Zobrazenie záverečnej práce
39.Záverečná práca je rozpracovanáDizPAutor: Ing. et Ing. Jiří Mezera
Hodnocení stavu porostů plodin na základě spektrálních měření a tvorba doporučení pro lokálně cílené hospodaření
september 2022Zobrazenie záverečnej práce
40.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Libor Musílek
Kvalita založení porostu kukuřice pří odlišném způsobu zpracování půdy
apríl 2016Zobrazenie záverečnej práce
41.Záverečná práca je rozpracovanáDPAutor: Bc. Anna Mušková
Využití Alginitu při pěstování révy vinné
apríl 2020Zobrazenie záverečnej práce
42.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Anna Mušková
Využití pomocných půdních látek při výsadbě révy vinné v podmínkách ekologického vinohradnictví
apríl 2018Zobrazenie záverečnej práce
43.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Václav Mytyska
Uplatnění technologií diferencovaného zpracování půdy při pěstování kukuřice
apríl 2017Zobrazenie záverečnej práce
44.Záverečná práca je nekompletnáBPAutor: Hana Nekorancová
Jedovaté plevele - riziko ohrožení zdraví člověka a zvířat
apríl 2007Zobrazenie záverečnej práce
45.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Václav Němeček
Kvalita založení porostů obilnin různými secími stroji
apríl 2014Zobrazenie záverečnej práce
46.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Milan Novák
Vyhodnocení kvality založení porostů vybraných plodin různými secími stroji v provozních podmínkách
apríl 2015Zobrazenie záverečnej práce
47.Záverečná práca je nekompletnáBPAutor: Miroslava Obhlídalová
Biologie a ekologie durmanu obecného (Datura stramonium L.)
apríl 2011Zobrazenie záverečnej práce
48.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Michal Olexa
Plevele v máku setém a možnosti jejich regulace
apríl 2018Zobrazenie záverečnej práce
49.Záverečná práca je rozpracovanáBPAutor: Adéla Pechová
Druhové spektrum plevelů ve vybraných plodinách v podmínkách zemědělského podniku
apríl 2020Zobrazenie záverečnej práce
50.Záverečná práca je rozpracovanáBPAutor: Jakub Pešl
Uplatnění půdoochranných technologií zpracování půdy v erozně ohrožených oblastech ČR
apríl 2019Zobrazenie záverečnej práce
51.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Lenka Petrželová
Analýza druhového spektra plevelů polních plodin v zemědělském podniku
apríl 2015Zobrazenie záverečnej práce
52.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Ondřej Pivoňka
Vliv různých agrotechnických zásahů na potenciální zaplevelení půdy.
apríl 2010Zobrazenie záverečnej práce
53.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Marcela Pohanková
Stanovení produkce semen a jejich klíčivosti u vybraných plevelných druhů z čeledi Asteraceae
apríl 2015Zobrazenie záverečnej práce
54.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDizPAutor: Ing. Lenka Porčová, Ph.D.
Štúdium burín vo viniciach a možnosti zefektívnenia ich regulácie
september 2015Zobrazenie záverečnej práce
55.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. David Procházka
Výhody a nevýhody porostů ozimé pšenice založených jako směs odrůd
apríl 2015Zobrazenie záverečnej práce
56.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Michal Rábek
Vliv pěstování meziplodin na vybrané půdní vlastnosti
apríl 2016Zobrazenie záverečnej práce
57.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Jan Radosta
Využití listových hnojiv v pěstebních technologiích polních plodin
apríl 2011Zobrazenie záverečnej práce
58.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Michal Reiter
Druhové spektrum plevelů ve vybraném zemědělském podniku
apríl 2017Zobrazenie záverečnej práce
59.Záverečná práca je rozpracovanáDPAutor: Bc. Michal Reiter
Půdoochranné technologie pěstování kukuřice s výsevem do mulče meziplodin
apríl 2020Zobrazenie záverečnej práce
60.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Renata Režňáková
Jedovaté plevele - riziko ohrožení zdraví člověka a zvířat
apríl 2008Zobrazenie záverečnej práce
61.Záverečná práca je rozpracovanáBPAutor: Nikola Richterová
Ekonomické vyhodnocení pěstování obilnin v zemědělském podniku
apríl 2021Zobrazenie záverečnej práce
62.Záverečná práca bola úspešne obhájenáZPicvAutor: Ing. Zbyněk Rytíř
Možnosti regulace plevelů při různých systémech zpracování půdy
máj 2013Zobrazenie záverečnej práce
63.Záverečná práca je rozpracovanáDPAutor: Bc. Tomáš Řičica
Využití směsí meziplodin při hospodaření na orné půdě
apríl 2021Zobrazenie záverečnej práce
64.Záverečná práca je nekompletnáDPAutor: Mgr. Bc. Lenka Sedláčková
Vliv agrotechnických zásahů na výnos a kvalitu jarního ječmene.
máj 2010Zobrazenie záverečnej práce
65.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Marie Sittová
Vliv agrotechnických faktorů na výskyt plevelů v kukuřici a možnosti jejich regulace
apríl 2015Zobrazenie záverečnej práce
66.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Marie Sittová
Významné plevele v kukuřici a možnosti jejich regulace
apríl 2013Zobrazenie záverečnej práce
67.Záverečná práca bola úspešne obhájenáZPicvAutor: Ing. Milan Smička
Regulace plevelů v máku setém
apríl 2010Zobrazenie záverečnej práce
68.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Lucie Smutná
Biologie a ekologie ježatky kuří nohy (Echinochloa crus-galli (L.) P. Beauv.)
apríl 2011Zobrazenie záverečnej práce
69.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Zuzana Sobková
Biologické způsoby regulace plevelů
apríl 2008Zobrazenie záverečnej práce
70.Záverečná práca je nekompletnáDizPAutor: Mgr. Martina Sojneková
Plevelné druhy rostlin na obdělávané půdě a změna jejich spektra na půdě ležící ladem
september 2016Zobrazenie záverečnej práce
71.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Barbora Stránská
Pěstování a ochrana polních plodin v ekologickém zemědělství
apríl 2008Zobrazenie záverečnej práce
72.Záverečná práca je nekompletnáBPAutor: Jan Syrový
Možnosti využití herbicidů při zakládání maloparcelních polních pokusů
apríl 2015Zobrazenie záverečnej práce
73.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Ivo Šimeček
Změny potenciálního zaplevelení půdy v dlouhodobých pokusech
apríl 2009Zobrazenie záverečnej práce
74.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Vojtěch Šimek
Vliv úpravy pH půdy na výnos zrnové kukuřice
apríl 2016Zobrazenie záverečnej práce
75.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Vojtěch Šimek
Vliv vápnění půdy na výnos a kvalitu zrna kukuřice
apríl 2018Zobrazenie záverečnej práce
76.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Ján Šimor
Analýza bilance organické hmoty v zemědělském podniku
apríl 2016Zobrazenie záverečnej práce
77.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Ján Šimor
Analýza systému hospodárenia so zameraním na rastlinnú výrobu v podmienkach rodinnej farmy
apríl 2018Zobrazenie záverečnej práce
78.Záverečná práca je rozpracovanáDizPAutor: Ing. Petr Širůček
Volné téma
september 2022Zobrazenie záverečnej práce
79.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Lucie Štáhlová
Vyhodnocení rentability pěstování révy vinné s využitím pomocných půdních látek
apríl 2017Zobrazenie záverečnej práce
80.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Ingrid Štěpánová
Výnos a kvalita zrna pšenice ozimé při různé agrotechnice.
máj 2010Zobrazenie záverečnej práce
81.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Veronika Švehlová, Ph.D.
Přínosy a rizika používání pesticidů v rostlinné produkci
apríl 2008Zobrazenie záverečnej práce
82.Záverečná práca bola úspešne obhájenáZPicvAutor: Ing. Pavel Tauber
Významné plevele v podmínkách ekologického zemědělství a možnosti jejich regulace
máj 2013Zobrazenie záverečnej práce
83.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Jitka Tesařová
Rezidua pesticidů a jejich dopady na životní prostředí
apríl 2008Zobrazenie záverečnej práce
84.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Hynek Tvrdý
Využití regulátorů růstu v ječmeni jarním k omezení poléhání
apríl 2014Zobrazenie záverečnej práce
85.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Jana Uhrová
Možnosti regulace plevelů v ekologickém zemědělství
apríl 2008Zobrazenie záverečnej práce
86.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Matěj Vaida
Plevele v kukuřici a možnosti jejich regulace
apríl 2018Zobrazenie záverečnej práce
87.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Jaroslav Vaňous
Praktické využití technologie pásového zpracování půdy v zemědělském podniku
apríl 2019Zobrazenie záverečnej práce
88.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Marie Vašátková
Analýza současného stavu hospodaření rodinné farmy a zpracování podnikatelského plánu
apríl 2018Zobrazenie záverečnej práce
89.Záverečná práca je nekompletnáDPAutor: Bc. Jaroslav Vaško
Pěstování kukuřice při různém zpracování půdy
apríl 2016Zobrazenie záverečnej práce
90.Záverečná práca je nekompletnáDPAutor: Bc. Jaroslav Vaško
Plevele v sóji a možnosti jejich regulace
apríl 2012Zobrazenie záverečnej práce
91.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Lucie Velebilová
Vliv růstové fáze plevelů na účinnost herbicidů v kukuřici seté
apríl 2013Zobrazenie záverečnej práce
92.Záverečná práca je nekompletnáDPAutor: Ing. Lucie Velebilová
Vliv růstové fáze plevelů na účinnost plevelů v kukuřici seté
apríl 2013Zobrazenie záverečnej práce
93.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Filip Venc
Vliv výsevku na výnos zrna u vybraných hybridů kukuřice
apríl 2018Zobrazenie záverečnej práce
94.Záverečná práca je nekompletnáBPAutor: Silvie Vičanová
Technologie pěstování světlice barvířské (Carthamus tinctorius)
apríl 2009Zobrazenie záverečnej práce
95.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Václav Vozák
Vliv povětrnostních podmínek na tvorbu výnosu u vybraných odrůd pšenice ozimé
apríl 2012Zobrazenie záverečnej práce
96.Záverečná práca je rozpracovanáDizPAutor: Ing. Petr Vrtílek
Vliv systémů hospodaření na půdní úrodnost a produkční úroveň vybraných plodin
september 2018Zobrazenie záverečnej práce
97.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Rostislav Zich
Rentabilita pěstování vybraných plodin při různém zpracování půdy
apríl 2013Zobrazenie záverečnej práce

Legenda (otvorí/zatvorí sa po kliknutí)
BPBakalárska práca
DPDiplomová práca
DizPDizertačná práca
HabPHabilitačná práca
RigPRigorózna práca
TzDizPTézy dizertačnej práce
ZpMBAZávěrečná MBA práce
ZPZáverečná práca
ZPicvZáverečná práca - Inštitút celoživotného vzdelávania
ZPzšZáverečná práca - zahraniční študenti
Záverečná práca je nekompletnáZáverečná práca je nekompletná
Záverečná práca nebola úspešne obhájenáZáverečná práca nebola úspešne obhájená
Záverečná práca bola úspešne obhájenáZáverečná práca bola úspešne obhájená
Záverečná práca je odovzdanáZáverečná práca je odovzdaná
Záverečná práca je rozpracovanáZáverečná práca je rozpracovaná